دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/3/18 الی چهارشنبه 1399/3/21

توضیحات

فایل : DH-1.pdf DH-1.pdf
تاریخ سند : 1399/03/13 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
1 . گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبار نامه های ارجاعی آنها 
2 .گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت مسایل اقتصادی کشور و همچنین گزارش عملکرد روسای محترم سازمانهای امور مالیاتی و بورس و اوراق بهادار و گمرک ایران از سازمان متبوع 
3 . گزارش وزیر نیرو در مورد عملکد و سیاست های کلان وزارت نیرو در زمینه تولید و صادرات انر‍ژی در حوزه های مختلف 
4 .گزارش وزیر راه و شهرسازی در مورد مسائل موضوعات مربوط به آن وزارت خانه در حوزه راه و شهرسازی