دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/4/1 الی سه شنبه 1399/4/3

توضیحات

فایل : DH-3.pdf DH-3.pdf
تاریخ سند : 1399/03/31 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  1. گزارش وزیر محترم جهادکشاورزی در مورد وضعیت تولیدات کشاورزی ، دامی و اهداف پیش رو در سال جهش تولید (دراجرای بند(8) ماده (22) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ 1399/4/1)

2. گزارش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکلات فضای مجازی ، اپراتورهای کشور و اقدامات انجام شده (در اجرای بند (8) ماده (22) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (ساعت 9صبح روز یکشنبه مورخ 1399/4/1) 

3. گزارش وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد وضعیت دفاعی کشور (در اجرای بند (8) ماده (22) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) ( ساعت 8صبح روز سه شنبه مورخ 1399/4/3 به صورت غیر علنی برگزار می گردد ) 

4. گزارش وزیر محترم کشور در مورد اوضاع داخلی و امنیتی کشور (در اجرای بند (8) ماده (22) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/4/3)