دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1399/04/14 لغایت چهارشنبه 1399/04/18

توضیحات

فایل : 1902059267_-210043.pdf 1902059267_-210043.pdf
تاریخ سند : 1399/04/14 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
1- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل 90 انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان مسئول ارتباط با صنعت 
- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به همرا معاونین محترم جهت ارائه گزارش و اقدامات انجام شده در خصوص شعار امسال (جهش تولید ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
دعوت از رئیس و دادستان محترم دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارش تفریغ بودجه دستگاههای مرتبط با کمیسیون و نحوه نظارت بر صندوق ذخیره فرهنگیان 
دعوت از معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور جهت ارائه گزارش و اقدامات انجام شده در خصوص شعار امسال (جهش تولید ) 
تبادل اخبار 
دعوت از وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه معاونین محترم جهت ارائه گزارش و اقدامات انجام شده در خصوص شعار امسال (جهش تولید ) 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بحث وتبادل نظر در خصوص تدوین سند راهبردی کمیسیون اجتماعی 
انتخابات هیات رئیسه کارگروههای تخصصی کمیسیون 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بحث و بررسی پیرامون آیین نامه داخلی و الویت های کاری کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بحث و بررسی پیرامون آیین نامه داخلی و الویت های کاری کمیسیون 
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  1. بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت (اصلی - چاپ55)
2. تعیین اعضای هیات رئیسه کارگروه های تخصصی کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  1. بررسی لوایح اعاده شده از شورای محترم نگهبان : الف) تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اصلی - چاپ 14) ب) مالیات بر ارزش افزوده (اصلی - چاپ 21) پ) عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه (اصلی - چاپ 22) ت) موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) (اصلی - چاپ 33) 
2. نشست با آقای مهندس فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان جهت ارائه گزارش عملکرد و بررسی برنامه های کلان اقتصادی و محرومیت زدایی 
3. نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاونین ایشان جهت بررسی مسائل اقتصادی کشور با محوریت بررسی فرصت ها و تهدیدات بازار سرمایه 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  ارائه گزارش از فعالیت های هسته ای سازمان انرژی اتمی توسط جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی 
بررسی موضوع الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  انتخاب و معرفی یک نفر از اعضا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منظور عضویت (غیرثابت ) در کمیسیون اصل نود وفق بند 1 ماده 44 آیین نامه داخلی 
انتخاب و معرفی یک نفر از اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت عضویت در کمیسیون عالی فضای مجازی 
بررسی و تعیین کارگروه ها و اعضای کارگروه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی اولویت های کاری و تعیین برنامه های یکساله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اولویت های برنامه های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس 
انتخاب و معرفی یک عضو از اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی دوره یازدهم 
دعوت از وزیر محترم کشور و معاونین ایشان جهت بررسی مسائل کشور
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  انتخابات کمیته های تخصصی کمیسیون انرژی انتخاب و معرفی یک عضو کمیسیون بعنوان عضو موقت کمیسیون اصل نود قانون اساسی 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی عملکرد منابع و مصارف (دریافت ها و پرداخت ها ) قانون بودجه سال 1399 وضعیت اقتصادی کشور و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونین ایشان با اعضای کمیسیون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بحث و بررسی آخرین وضعیت و علت نوسانات شدید قیمت ارز و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص با حضور رئیس کل و معاونین ذیربط بانک مرکزی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل داخلی کمیسیون و نحوه انتخاب رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات 2- طرح و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون 3- تشکیل کمیته های تخصصی و انتخاب اعضای کمیسیون در شوراهای فرادستی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی آخرین وضعیت ،علت افزایش و نابسامانی قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص با حضور سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مسئولین ذیربط 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از معاون محترم درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس محترم آتش نشانی شهر تهران در رابطه با آتش سوزی مرکز درمانی سینا اطهر 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  هم اندیشی و تعیین اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی آیین نامه کمیسیون در جهت تشکیل کمیته های نظارتی 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  بررسی طرح اصلاح تبصره یک ماده 38 قانون آیین نامه داخلی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  اصلاحیه 1
1- ادامه بررسی طرح اصلاح تبصره یک ماده 38 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 2 سایر مباحث مرتبط با کمیسیون 
کمیسیون صنایع و معادن
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵  اصلاحیه 1 اخبار 
اصلاحیه 1 دعوت از سرپرست محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت و معاونین جهت ارائه گزارش در خصوص افزایش بی رویه قیمت کالا و مشکلات معیشتی 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد. 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقبا اعلامی می گردد .
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اخبار فرهنگی 
بحث و بررسی پیرامون الویت های کمیسیون در سال اول 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اخبار فرهنگی 
تصمیم گیری در خصوص کمیته های کمیسیون 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست اعضای هیات رئیسه کمیسیون 
کمیسیون قضایی و حقوقی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است .
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل و مشکلات گرانی مرغ و تخم مرغ و عدم تامین به موقع نهاده های کشاورزی و صنعت و صنعت طیور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخا نه های جهاد کشاورزی (معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی - معاونت امور تولیدات دامی - سازمان دامپزشکی ) اطلاعات - صنعت ، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان - ستاد تنظیم بازار - سرپرست معاونت بازرگانی داخلی ) - بانک مرکزی - سازمان تعزیرات حکومتی - اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن کشاورزی ایران - اتاق ایران و فعالان ، تولیدکنندگان و انجمن های انواع گوشتی و مرغ و تخم گذار و تخم مرغ (محل برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق )
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان در مورد برنامه های آتی آن وزارتخانه و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار و تصمیم گیری در خصوص آنها (محل برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص : الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در حوزه فعالیت این کمیسیون ب) تشریح اهداف ، فعالیت ها ، برنامه ها و اقدامات انجام شده مرکز در سالجاری پ) سیاست های آتی مرکز در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران