دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز یکشنبه 1399/04/22 لغایت چهارشنبه 1399/04/25

توضیحات

فایل : 1.pdf 1.pdf
تاریخ سند : 1399/04/22 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
بررسی و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون 
1- انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی 2- انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش 3- انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دونفر در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری 4- انتخاب حداقل دونفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی 5- انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو 6-انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاهها  7-  انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در هیات عالی گزینش 8- انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مورد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی توسط دستگاههای ذی ربط 
بررسی نحوه نظارت بر دستگاههای مرتبط با کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  تبادل اخبار 
ارائه گزارش معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور در مورد اقدامات انجام شده در خصوص تحقق شعار سال (جهش تولید ) و عملکرد شرکت های دانش بنیان ، پارک های علمی و فناوری ، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با آن وزارتخانه 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  اصلاحیه 1 
نشست مشترک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف پیرامون اولویت های مطرح در حوزه موضوعات اجتماعی و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه (ویرایش عنوان دستور ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰  اصلاحیه 1 
دعوت از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارائه گزارش عملکرد پیرامون وظایف وزارتخانه مربوط و دستگاههای تابعه (دستور اضافه شد ) 
اصلاحیه 1 
جلسه کمیسیون با مجمع کارآفرینان ایران در خصوص مشکلات و موانع تولید (دسترو اضافه شد ) 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون 
نشست عمومی کمیسیون بای برگزاری انتخابات هیات رئیسه بجز رئیس کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
نشست عمومی کمیسیون برای بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون 
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضای کمیسیون با ریاست محترم قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) جهت استماع گزارش عملکردی با محوریت استفاده از ظرفیت های اقتصادی قرارگاه مذکور برای ارتقاء توانمندیهای اقتصادی کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰  بازدید از سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی و نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ایشان برای بررسی آخرین اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار ارز
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت (اصلی- چاپ55) 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  مروری برآخرین اخبار 
بررسی قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مروری بر آخرین تحولات مربوط به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد با حضور وزیر محترم امور خارجه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  مرورب بر آخرین اخبار 
استماع گزارش وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
بررسی و انتخاب واجدین شرایط برای عضویت در هیات نظارت بر مسافرتهای خارحجی کارکنان دولت (در اجرای بند ب (5) ماده (1) قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 1373/06/20
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  مروری بر آخرین اخبار 
بررسی و مروری بر آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 
تبیین اولویت ها و زمانبندی برنامه های یکساله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- دعوت از معاون عمرانی وزارت کشور و مجموعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- انتخاب مسئولین کمیته های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بررسی طرح مدیریت یکپارچه شهری 2- بررسی و تعیین اولویت های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 3- استماع گزارش آتش سوزی کلینیک سینا 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از معاون مدیریت بحران وزارت کشور 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  انتخاب عضو ناظر در شورای عالی انرژی 
بررسی اولویت های کاری کمیته های کمیسیون 
ارائه گزارش توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش نفت و گاز کشور 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آینده وزارت نفت و استماع نظرات اعضای کمیسیون انرژی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  اصلاحیه 1 
متعاقبا اعلامی می گردد (دستور اضافه شد ) 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بحث و بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص با حضور رئیس کل و معاونین ذیربط بانک مرکزی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 2- بحث و بررسی طرح تضمین دسترسی دهک های پایین درآمدی به کالاهای اساسی و دارو با قیمت مناسب 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  جلسه کمیته های تخصصی کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی و معاونین ایشان 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۴۵  بررسی اصول و فنون اثر گذاری بر ارتقای عادلانه سلامت مردم
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۱۵  انتخاب ناظرین کمیسیون در شوراها ، مجامع و هیاتها جهت معرفی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی (براساس بند (1) ماده (216) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰   بررسی اصول و فنون اثر گذاری بر ارتقای عادلانه سلامت مردم
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   بررسی اصول و فنون اثر گذاری بر ارتقای عادلانه سلامت مردم
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰ 1- بررسی آئین نامه تبصره 3 ماده 51 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (موضوع آئین نامه نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات ) 2- انتخاب یکی از اعضای کمیسیون برای عضویت در شورای اداری مجلس 3- سایر مباحث عمومی کمیسیون 
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  استماع گزارش معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونین مربوطه 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰  تنظیم اولویت ها و برنامه های کمیته 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم امور خارجه و معاونین مربوطه با موضوع دیپلماسی اقتصادی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد کاری 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی اخبار و اطلاعت واصله 
استماع گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاونین مربوطه با موضوع سیاستهای حمایتی بانکی در توسعه صنایع و معادن کشور 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  تنظیم اولویت ها و برنامه های کمیته 
↵ کارگروه صنعت
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  تنظیم اولویت ها و برنامه های کمیته 
↵ کارگروه فناوری اطلاعات و هوا فضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰  بررسی اولویت ها و برنامه های کمیته 
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  بررسی اولویت های کمیته و استماع گزارش عملکرد دبیر کل محترم انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳:۴۵ - ۰۸:۱۵  بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط با کمیسیون 
بررسی مسائل مرتبط با مسکن و ارائه طرح در خصوص التهابات بازار مسکن با حضور معاونین وزارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی و مسئولین ذی ربط 
ارائه گزارش جناب آقای دکتر محمد فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در خصوص چالشها و برنامه های راهبردی قرارگاه 
انتخاب یک عضو از اعضای کمیسیون عمران به عنوان عضو غیر ثابت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  ارائه گزارش جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص پروژه های عمرانی کشور و پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای آزادی خواه نماینده محترم ملایر 2- جناب آقای ذاکر نماینده محترم ارومیه (2فقره) 3- جناب آقای دهمرده نماینده محترم زابل و زهک 4- جناب آقای حیدری نماینده محترم قصر شیرین (2فقره) 5- جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مهاباد (4فقره) 
ارائه گزارش دکتر قاسمی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مهم و الویت های کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۱۵  ارائه گزارش جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو در خصوص وضعیت آب شرب کشور و پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای رضازاده نماینده محترم سلماس 2- جناب آقای حیدری نماینده محترم قصرشیرین (2فقره) 3- جناب آقای آزادی خواه نماینده محترم ملایر 4- جناب آقای حاجی پور نماینده محترم آمل 5- جناب آقای محمدیاری نماینده محترم طوالش (3فقره) 6- جناب آقای رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم شهر بابک 
انتخابات کمیسیون در رابطه با عضویت اعضای کمیسیون در مجامع ، هیاتها و شوراها مطابق بند 1 ماده 216 آیین نامه داخلی 
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی 
تشکیل کمیته های تخصصی و انتخاب اعضای آن 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۷:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
بحث و بررسی پیرامون فضای مجازی کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  برگزاری انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در مجامع ، هیات ها و شوراها به شرح زیر : 1- ستاد امر به معروف و نهی از منکر 2- شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی 3- هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور 4- شورای نظارت بر سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران 5- کمیته ملی پارالمپیک 6- هیات نظارت بر مطبوعات 7- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 
کمیسیون قضایی و حقوقی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
بررسی مسائل و مشکلات تامین سوخت ماشین آلات بخش کشاورزی با دعوت از معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سایر مسئولین ذیربط 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  اصلاحیه 1 
1- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت از محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (دستور حذف شده ) 

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  اصلاحیه 1 
انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت از محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
5- انتخاب اعضای کمیته های فرعی کمیسیون (دستور اضافه شد ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان در مورد برنامه های آتی آن وزارتخانه و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار و تصمیم گیری لازم در خصوص آنها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاونین ایشان در مورد عملکرد و برنامه های آتی سازمان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار و تصمیم گیری لازم در خصوص آنها