دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1399/05/11 لغایت چهارشنبه 1399/05/15

توضیحات

فایل : DK-5.pdf DK-5.pdf
تاریخ سند : 1399/05/11 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی موضوع برگزاری کنکور سراسری و پیامدهای آن با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اولویت ها و مسائل مهم مرتبط با کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
گزارش جناب آقای دکتر اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری در خصوص نظام ملی نوآوری
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 
قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 
دعوت از رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مباحث و موضوعات اداری و استخدامی کشور 
دعوت از رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه ایثارگران 
بررسی »طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی «در کمیسیون اجتماعی (کمیسیون فرعی ) 
تعیین 13 نفر از نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون مشترک طرح «استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386«
بررسی درخواست عضویت جناب آقای محمدیاری به منظور عضویت در کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰  تشکیل جلسه کمیته اشتغال ، کارآفرینی وروابط کار کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته ساماندهی سازمانهای مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها ) 
تشکیل جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی 
تشکیل جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  قرائت قرآن کریم ،استماع اخبار و بررسی مسائل مرتبط با کمیسیون اجتماعی 
بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با کمیسیون اجتماعی و چگونگی انجام تکالیف و وظایف محوله 
بررسی »طرح استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « اعاده شده از شورای محترم نگهبان 
بررسی » طرح ساماندهی کارکنان قراداری دانشگاه پیام نور » ادعاده شده از شورای محترم نگهبان 
بررسی » طرح ساماندهی سهام عدالت « (کمیسیون فرعی ) 
بررسی »طرح جهش تولید دانش بنیان » (کمیسیون فرعی ) 
جلسه کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی موضوع آسیب های اجتماعی با دعوت از : 1- رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور 2- رئیس محترم سازمان امور اجتماعی کشور 3- معاون محترم امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر 4- رئیس پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر 5- معاون محترم اجتماعی ناجا 6- معاون محترم اجتماعی شهرداری تهران 

↵ کارگروه اداری و استخدامی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  تشکیل جلسه کمیته اداری و استخدامی 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست هیات رئیسه و روسای کمیته های کمیسیون با معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی
حضور کلیه اعضای کمیسیون در کمیته های تعیین شده برای آشنایی با نحوه رسیدگی و نیز بحث و بررسی پیرامون شکایات واصله 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست کمیته سیاسی ، نظامی و امنیتی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون 
نشست هیات رئیسه و روسای کمیته ها برای بررسی موضوعات مطروحه 
نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش کمیته ها و تعیین اولویت های کاری 
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی طرح / لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران در کمیسیون اقتصادی 
بررسی طرح / لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در کمیسیون اقتصادی 
نشست با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با موضوع بررسی آخرین وضعیت فعالیتهای اقتصادی کشور با محوریت مصوبات و برنامه های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست با رئیس و مدیران اقتصادی مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت بررسی برنامه ها و الویت های اقتصادی کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و معاونان ایشان جهت بررسی آخرین وضعیت اقتصادی گردشگری 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰  نشست با مدیران عامل بانکهای دولتی جهت ارائه گزارش عملکرد و بررسی الویت های نظام بانکی کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰  بررسی طرح / لایحه  ، طرح ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
بررسی «ابعاد مختلف حادثه تعرض جنگنده های آمریکا به هواپیمای مسافربری ماهان در حریم هوایی کشور سوریه » با حضور مسئولین ذیربط 
ادامه بررسی و تبیین اولویت های کمیسیون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  نشست اعضای محترم هیات رئیسه و روسای محترم کارگروه های کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات 
استماع گزارش کارگروه امنیت در خصوص « ارائه گزارش از نتایج بررسی حوادث اخیر کشور «
استماع گزارش کارگروه حقوق بشر در خصوص «گزارش فعالیت های دستگاه های ذی ربط و ارائه دورنمایی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق بشر در مجامع بین اللملی و بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سردار قاسم سلیمانی 
استماع گزارش رئیس محترم سازمان غذا و دارو 
مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
استماع گزارش جناب آقای مدرس خیابانی سرپرست محترم وزارت صمت در زمینه واردات و تامین کالاهای اساسی
استماع گزارش کارگروه دفاعی در خصوص «آخرین وضعیت عملیات مین روبی در کشور 

↵ کارگروه دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  بررسی آخرین وضعیت عملیات مین روبی در کشور با حضور مسئولین محترم ذی ربط 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم اطلاعات و معاونین ایشان در خصوص ارائه گزارش اقدامات و برنامه ها 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیئت کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  کارگروه بررسی قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- تعیین و معرفی نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر ورستا2- تعیین اعضای کمیته های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 3- تصویب آیئن نامه داخلی کمیسیون 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  جمع بندی اولویت های کاری کمیسیون 
بررسی و برنامه ریزی بازدیدها و از مناطق و طرح های مرتبط با حوزه کاری کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  دعوت از آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم به شرح ذیل : 1- جناب آقای ابراهیم رضایی ، نماینده محترم دشتستان 2- جناب آقای سید محسن دهنوی ، نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس 3- جناب آقای غلامعلی کوهساری ، نماینده محترم رامیان و آزادشهر 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  دعوت از آقای دکتر اردکانیان ، وزیر محترم نیرو به شرح ذیل : الف ) پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم 1) جناب آقای جعفر قادری ، نماینده محترم شیراز و زرقان (دوفقره) 2) جناب آقای محمد حسن آصفری ،نماینده محترم اراک ، کمیجان و خنداب 3) جناب آقای حبیب الله دهمرده ، نماینده محترم زابل ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون ب) بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  بحث و تبادل نظر پیرامون رابطه مالی دولت و شرکتهای ملی نفت ، گازو پتروشیمی
شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  بحث و بررسی وضعیت سامانه طراحی شده جهت اعمال تغییرات جداول و ردیف های لوایح بودجه های سنواتی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ جمع بندی جلسات مربوط به احکام اصلاح ساختار بودجه 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  آسیب شناسی و اصلاح نظام آماری کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت های کاری کمیسیون درسالجاری 2- رسیدگی به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی - اداری آموزشو پرورش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 3- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 4- رسیدگی به طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت اقتصادی و نحوه مدیریت نقدینگی کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی و معاونین ایشان 
↵ کارگروه اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت های کار کمیته 
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت های کاری کمیته 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار 
ادامه بررسی آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور و راههای مدیریت و کنترل آن 
بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان (فرعی مواد 32، 30، 17 ،3،1) 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰  استماع آخرین اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین ذیربط در خصوص حادثه کلینیک سینا اطهر تهران جهت ارائه گزارش به صحن کمیسیون و مجلس شورای اسلامی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰  ادامه بررسی آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور و راههای مدیریت و کنترل آن
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰ تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار 
استماع گزارش وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات انجام گرفته و برنامه های آتی آن وزارتخانه (محل تشکیل جلسه ساختمان مشروطه ) 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار 
اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش نهائی تهیه شده در خصوص حادثه کلینیک سینا اطهر جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی 
ادامه بررسی نقشه راه و تعیین اولویت های کمیسیون 
↵ کارگروه جمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۳۰  بررسی آخرین وضعیت جمعیت کشور 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  ادامه بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان به شماره چاپ54 با حضور طراح ، کارشناس مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین 
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی اخبار اطلاعات واصله 
استماع گزارش وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین مربوط از عملکرد کاری در حوزه صنعت 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰  ادامه بررسی اولویت های و پیگیری کارگروه فولاد 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان (اصلی - شماره چاپ 57) 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  استماع گزارش مدیر عامل محترم شرکت ملی پتروشیمی از عملکرد کاری 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰  استماع گزارش رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی فرصت های حمایت از تولید در بازار سرمایه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم ارتباطات وفناوری اطلاعات و معاونین مربوطه در خصوص عملکرد کاری 
پاسخگویی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوالات نمایندگان محترم : جناب آقای حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل ، زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون جناب آقای حسن محمد یاری نماینده محترم طوالش ،رضوانشهر و مسال جناب آقای جبار کوچکی نژاد ارام ساداتی نماینده محترم رشت به نمایندگی از سوال کنندگان جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار 
بازدید اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن از گروه صنعتی ایران خودرو و استماع گزارش مدیرعامل 
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  استماع گزارش دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت اجرای دولت الکترونیک در کشور 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی مسائل مرتبط با مسکن با حضور معاونین وزارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی و مسئولین ذیربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
بررسی مسائل مرتبط با مسکن با حضور معاونین وزارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی و مسئولین ذیربط 
دعوت از جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص پروژه های عمرانی کشور و پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس (2سوال ) 2- جناب آقای علی علیزاده نماینده محترم مراغه 3- جناب آقای شهریار حیدری نماینده محترم قصرشیرین (3سوال) 4- جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک 5- جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد 6- جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰  دعوت از جناب آقای مهندس پرویز فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان در خصوص ارائه گزارش پیرامون محرومیت زدایی از مناطق هدف و اجرای پروژه های عمرانی با بیان راهکارها و چالشها 
دعوت از جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو در خصوص پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای محمد علیپور نماینده محترم ماکو 2- جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر 3- جناب آقای حسن محمدیاری نماینده محترم طوالش (2سوال ) 4- جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد 5- جناب آقای کوهساری نماینده محترم آزادشهر 
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی اخبار فرهنگی 
بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان (فرعی - چاپ 54) 
بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان (فرعی- چاپ 57 ارجاعی :ماده 17 ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اخبار فرهنگی 
بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده با حضور کارشناسان ذیربط
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
استماع گزارش وزیر محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰  بررسی مصوبات جلسه قبل 
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  ادامه بررسی ساختارهای کشور و تداخل بین آنها
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰  بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده
↵ کارگروه هنر، رسانه و گردشگری
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه بحث و بررسی پیرامون اولویت های کمیته 
کمیسیون قضایی و حقوقی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  برنامه هفتگی ارائه نشده است 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مشکلات صادرات تخم مرغ با دعوت از معاونین محترم وزارت جهادکشاورزی ، وزارت صنعت ، معدن ، تجارت و گرک و اتحادیه های بخش خصوصی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- رای گیری در مورد تقاضای جناب آقای علیزاده برمی عضو محترم کمیسیونکشاورزی ، آب، منایع طبیعی و محیط زیست جهت عضویت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مستند به ماده 62 آئین نامه داخلی مجلس 2- بررسی مسائل و مشکلات بیمه کشاورزان و همچنین محصولات کشاورزی و اتخاذ تصمیمات لازم با دعوت از مدیران صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی و سایر مسئولین ذیربط
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۳۰  بررسی مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهادات و راه کارها به منظور حمایت از مرغ لاین آرین و همچنین گزارش کمیته ذیربط (کمیته دامپروری ) در این خصوص با دعوت از مدیران و مسئولین ذیربط 
بررسی مسائل و مشکلات و چالش های پروژه های پرورش ماهی در قفس و ارائه پیشنهادات و راه کارهای لازم با دعوت از مدیران و مسئولین ذیربط 
دعوت از وزیر محترم جهادکشاورزی جهت پاسخگویی به سوالات : 1- جناب آقای سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه (2فقره سوال ) 2- جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی نماینده محترم سبزوار 3- جناب آقای محمد صفری ملک میان نماینده محترم رودسر و املش 4- جناب آقای محمد صفائی دلوئی نماینده محترم گناباد و بجستان 5- جناب آقای سید محمد مولوی نماینده محترم آبادان بهمراه 14 نفر دیگر از نمایندگان محترم 6- جناب اقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک و کمیجان و خنداب 7- جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد 8- جناب آقای علی خضریان نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس 9- جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس ، قشم و ابوموسی