دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1399/5/19 الی چهارشنبه 1399/5/22

توضیحات

فایل : -83615999_-210148.pdf -83615999_-210148.pdf
تاریخ سند : 1399/05/15 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه . محاسبات در مورد : طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
2  گزارش کمیسیون فرهنگی : 
لایحه اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
3  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بیا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (دوفوریت این لایجه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/5/1399 به تصویب رسیده است ) 
4  1- انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (موضوع بند (16) ماده (3) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مورخ 22/2/1389) 
2- انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بند (14) ماده (41) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 18/11/1386) 
3- انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت (موضوع جز(17) بند ب ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 
4- انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیونهای برنامه ، بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور (موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه در اصلاح بند (12) ماده (3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373) 
5- انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جز(1) بند ب ماده 1 قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ،شوراها ، مجامع و سایر هیاتها مصوب 15/6/1393) 
6- انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون اجتماعی (هرکدام یک نفر ) به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی (موضوع بند (10) ماده (6) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی مصوب 248/1396) 
7- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات (هرکدام یک نفر )  به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (موضوع جز (12) بند ب ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395) 

بررسی برنامه و صلاحیت آقای حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اخذ رای اعتماد (در اجرای ماده (204) آیین داخلی مجلس شورای اسلامی ) نیز در دستور روز چهارشنبه مورخ 22/5/1399 قرار دارد .