دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1399/5/26 الی چهارشنبه 1399/5/29

توضیحات

فایل : دستور هفتگي مجلس.pdf دستور هفتگي مجلس.pdf
تاریخ سند : 1399/05/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد : 
1. انتخاب اعضای کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای اصل (44)  قانون اساسی (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2  انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل 
1- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری (در اجرای بند (7) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386) 
2- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیونهای فرهنگی و آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی (در اجرای ماده (5) مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی 
3- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور (در اجرای بند »د« ماده (2) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382) 
4- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در کمیته ملی پاراالمپیک (تبصره (1) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/6/1395) 
5- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیات نظارت بر مطبوعات (در اجرای بند «ج« ماده (7) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379) 
3  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم 
4  گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد : 
لایحه اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
5  گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی در مورد : 
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
6  گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد : 
طرح یک فوریتی حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)
7  گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: 
طرح یک فوریتی اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
8  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان )