دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1399/6/16 الی چهارشنبه 1399/6/19

توضیحات

فایل : 463544067_-210180.PDF 463544067_-210180.PDF
تاریخ سند : 1399/06/12 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: 
لایحه اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
2  گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد : 
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
3  گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد : 
طرح یک فوریتی حمایت از تاسیس و تقویت موسسات ومراکز آموزش عالی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
4  گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : 
طرح یک فوریتی اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان ) 

5  گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد : 
طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
6  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
7  گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد : 
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
8  سوال 
سوال آقای علی خضریان نماینده محترم تهران ، شمیرانات ، ری ، اسلامشهر و پردیس و تعدای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم جهادکشاورزی 
(چهارشنبه مورخ 19/6/1399)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد 
1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
2- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها