دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1399/6/15 الی چهارشنبه 1399/6/19

توضیحات

فایل : -318300414_-210181.pdf -318300414_-210181.pdf
تاریخ سند : 1399/06/12 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰  اصلاحات دستور جلسات 
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی 
اصلاحیه 1
انتخابات هیات رییسه کمیسیون ویژه  اجلاسیه اول 
کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
رای گیری در خصوص انتقال آقای دکتر فروردین به کمیسیون فرهنگی (ماده 62 آئین نامه داخلی مجلس ) 
بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به شماره ثبت 106 (اصلی ) 
بررسی لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شماره ثبت 84(اصلی ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
دعوت از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان : 1- احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه (دوفقره ) 2- احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس ،قشم ، ابوموسی ، حاجی آباد و خمیر 3- علی زنجانی حسنلوئی نماینده محترم نقده و اشنویه 4- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سدشت (دوفقره ) 5- جبارکوچکی نژاد نماینده محترم رشت 6- جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد 7- رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد 8- سید احسان خاندوزی نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس 9- احمد راستینه هفشجانی نماینده محترم شهرکرد ، بن و سامان (دوفقره ) 10- علی کریمی فیروزجائی نماینده محترم بابل 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران (فرعی -ماده 31) 
بررسی لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی (فرعی جز ب بند 2 ماده واحده ) 
بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (فرعی تبصره 1ماده واحده ) 
بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (فرعی مواد 2و 4) 
↵ کارگروه آموزش و پرورش
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  بررسی مشکلات مربوط به شروع سال تحصیلی جدید و ساماندهی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 
قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 
رای گیری نهایی در خصوص »طرح استفساریه بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » 
بررسی طرح / لایحه لایحه استخدامی شهرداری ها  در کمیسیون اجتماعی 
بررسی طرح / لایحه طرح تشکیل کمیته (ستاد ) جذب سرماهی های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در کمیسیون اجتماعی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 
قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 
رای گیری نهایی در خصوص «طرح استفساریه بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « 
بررسی طرح /لایحه  لایحه استخدامی شهرداری ها در کمیسیون اجتماعی 
برسی طرح / لایحه طرح تشکیل کمیته (ستاد ) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولید در کمیسیون اجتماعی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰  بررسی طرح / لایحه طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  جلسه کمیته صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه کمیته ساماندهی سازمان های مردم نهادد (خیریه ها و انجمن ها ) کمیسیون اجتماعی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  بررسی طرح /لایحه طرح تعیین تکلیف کارگزارن بیمه کشاوری در کمیسیون اجتماعی 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۳۰  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 
بررسی طرح / لایحه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون اجتماعی 
بررسی طرح / لایحه اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۳۰  قرائت قرآن کریم واستماع اخبار 
بررسی طرح /لایحه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون اجتماعی 
بررسی طرح /لایحه اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (آقای مهندس فتاح ) به منظور ارائه گزارش عملکرد بنیاد در زمینه محرومیت زدایی و توانمند سازی اقشار محروم جامعه 
دعوت از معاون محترم امور تعاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات بعمل آمده در موضوع تعاونی های کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (آقای مهندس فتاح ) به منظور ارائه گزارش عملکرد بنیاد در زمینه محرومیت زدایی و توانمند سازی اقشار محروم جامعه 
دعوت از معاون محترم امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات بعمل آمده در موضوع تعاونی های کشور 
↵ کارگروه ایثارگران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰  جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه تعاون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  جلسه کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی 
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ نشست هیات رئیسه و روسای کمیته ها 
نشست با رئیس و معاونین سازمان بازرسی کل کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست هیات رئیسه و روسای کمیته ها 
نشست با رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
بررسی طرح /لایحه  طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در کمیسیون اصل نود 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰   نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون درباره قرارداد سرمربی سابق تیم ملی کشور
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون با شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده 
نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون با مسئولین وزارت علوم وشورای عالی انقلاب فرهنگی 
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون 
کمیسیون اقتصادی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1399/06/16  14 -16
1- رای گیری نهایی در خصوص طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعاده شده از شورای نگهبان
2- بررسی طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم اعاده شده از شورای نگهبان
3- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان 
1399/06/17  18 -21
4-نشست با مدیران ارشد بیمه های بازرگانی کشور با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس کل محترم بیمه مرکزی با موضوع بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور 
1399/06/18   09-10:30
1-بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای ضرورت تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند 
عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم 
عملکرد سازمان خصوصی  سازی 
نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی 
نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان 
10:30-11
2-انتخاب نمایندگان داوطلب واجد شرایط با استناد بند 1 ماده 216 قانون آیین نامه داخلی برای عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس 
لایحه قانونی اصلاح قانون پولی بانکی کشور 
عضویت در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار در اجرای ماده 46 قانون محاسبات عمومی مصوب 
عضویت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
11:00-13:00
3- نشست مشترک با رییس کل محترم بانک مرکزی و معاونان ایشان با موضوع 
بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور 
بررسی کلیات لایحه اصلاح ماده 14 قانون برنلامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
ارایه گزارش در خصوص لایحه اصلاح ماده قانون پولی بانکی کشور 

14:00-16:00
4-نشست مشترک با وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی 
بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق تامین اجتماعی بازنشستگی فولاد بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر 
بررسی لایحه تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 
ارزیابی شاخص های اقتصادی بخش تعاون کشور 

1399/06/19  12:00-13:00
جلسه هیات رییسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح 

اقتصاد دانش بنیان 
1399/06/17 جلسه کارگروه اقتصاد دانش بنیان ساعت: 10:00 تا 12:00
بازار سرمایه  
1399/06/17   10:00-12:00 جلسه کارگروه بازار سرمایه جهت بررسی آخرین وضعیت نوسانات بازار سرمایه 

مالیاتی 
1399/06/17 08:10  جلسه کارگروه مالیاتی جهت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  مروری بر آخرین اخبار و تحولات 
بررسی طرح / لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی میزان دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی شامل (املاک ، سهام شرکت ها ، معادن و موسسات خارجی و مطالبات تهران از سایر دولت ها ) با حضور مسئولین دستگاههای ذی ربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات 
استماع گزارش رئیس محترم کمیته روابط خارجی در خصوص برگزاری نشست تخصصی این گروه 
بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح مطروحه 
بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۱۵  سوال جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم مردم شریف محلات و دلیجان از وزیر محترم امور خارجه (دوفقره ) 
سوال مشترک جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم مردم شریف محلات و دلیجان و 21 نفر از نمایندگان محترم از وزیر محترم امور خارجه 
سوال جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم مردم شریف اراک ، کمیجان و خنداب از وزیر محترم امور خارجه (دوفقره ) 
سوال جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مردم شریف مشهد و کلات از وزیر محترم امور خارجه (دوفقره) 
سوال سرکار خانم زهره الهیان نماینده محترم مردم شریف تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم امور خارجه 
سوال جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم مردم شریف رباط کریم و بهارستان از وزیر محترم امور خارجه 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰  بررسی موضوعات : الف) گام های کاهش تعهدات برجامی ایران در سایت های فردو و نطنز ب) تبعات اقتصادی و امنیتی هسته ای شدن کشورهای عربستان سعوی ، امارات متحده عربی و ترکیه ج) فرصت ها و تهدیدات دیپلماسی هسته ای ایران د) تمهیدات امنیتی و حفاظتی برای تجهیزات و فناوری دفاعی که شائبه آلودگی در آنها وجود دارد با حضور مسئولین دستگاه های ذی ربط 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  جلسه اعضای محترم هیات رئیسه و روسای محترم کارگروه ها 
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی طرح / لایحه لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2دسامبر 1961 برابر 11آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریایی دریای خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدارسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح / لایحه لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بررسی طرح /لایحه لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  14:00-15:00

بررسی طرح و لایحه اصلاح موادی از قاون انتخابات ریاست جمهوری 

15:16

بررسی طرح لایحه ثبت نام رای دهندگان در انتخابات کمیسیون امورداخلی 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  کمیته بررسی آمایش و توسعه استان ها با حضور نماینده مرکز پژوهش ها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  14:00-15:30
بررسی اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها ی اسلامی کشور 

15:30-15:45
بررسی طرح استفساریه تبصره 4 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری ها 

15:45-16:00
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات ریسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  07:00-08:00 
جلسه هیات رییسه کمیسیون انرژی 
104:00-15:00
جمع بندی اولویت های کاری کمیسیون 
15:00-16:00
بررسی نحوه انتخاب مشاوران کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  08:00-10:00
بررسی چالش های سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
10:00-12:00
بررسی موضوع توزیع عادلانه یارانه حامل های انرژی 
14:00-16:00
بررسی موضوع جلوگیری از خام فروشی و نیز بحث تولید 30 هزار مگاوات برق هسته ای حسب دستور رهبری 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اطلاعات و اخبار 
رسیدگی به لایحه اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور 
رسیدگی به طرح استفساریه تبصره (62) قانون برنامه دوم توسعه 

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه رسیدگی به موضوع اصلاح ساختاربودجه 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی نحوه ارتباط بودجه های سنواتی با برنامه های توسعه و سهم بخش های اقتصادی از بودجه کشور 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  متعاقبا اعلام خواهد شد 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست عده ای از نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون 
رسیدگی به درخواستهای واصله به کمیسیون جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه 
بررسی نحوه تامین منابع مورد نیاز طرح تامین مالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
استماع گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه در خصوص اقدامات بعمل آمده پیرامون اصلاح ساختار بودجه 
رسیدگی به لایحه اصلاح بند (ت) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
رسیدگی به طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا 
بررسی اقدامات به عمل آمده در خصوص اشتغال در کشور با محوریت عملکرد بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
ارائه گزارش کمیته فناوری اطلاعات در خصوص طراحی سامانه جهت اعمال مصوبات در لوایح بودجه سنواتی 
↵ کارگروه اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  بررسی موضوع نحوه تسریع در برق رسانی به چاه های کشاورزی با استفاده از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید 
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  متعاقبا اعلام خواهد شد 
↵ کارگروه عمومی و دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی 
کمیسیون بهداشت و درمان
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۳۰  کمیته غذا و دارو 
بررسی پیش نویس قانون جامع دارو غذا با حضور مسولین سازمان غذا و دارو اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
استماع گزارش ریاست سازمان تامین اجتماعی در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی سازمان 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  کمیته طرح ها و لوایح 
10:00-12:00
بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۱۶:۰۰  07:00-08:00
جلسه هیات رییسه کمیسیون 

08:00-08:05
استماع اخبار 

08:05-09:30
بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی 

09:30-10:00 
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنفوانسیون تمپره در مورد ارایه منابع مخابراتی برای کاهش بلاو عملیات اندادی 

14:00-14:05
استماع اخبار 

14:05 -16:00
استماع گزارش ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در خصوص پلاسما درمانی و اثر بخشی در کرونا 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  کمیته هلال احمر 
بررسی تغییر اساسنامه جمعیت هلال احمر 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ جلسه کارگروه منتخب کمیسیون برای بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان - ثبت 75
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۶:۴۵ - ۰۹:۰۰  1- رسیدگی به طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - ثبت 169 با حضور طراح ،کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین 2- رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - ثبت 166 با حضور طراح ، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین 3- بررسی نحوه ایفای وظیفه کمیسیون آیین نامه داخلی برای اجرای تبصره ماده 72 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  1- رسیدگی به طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ثبت 151 با حضور طراح ، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین 2- رسیدگی به طرح اصلاح مواد72 و 80 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ثبت 167 با حضور طراح ، کارشناسان مرکزپژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین 
کمیسیون صنایع و معادن
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰  کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی 
بررسی موضوعات مربوط به حکمرانی شهرک های صنعتی صنایع پیشرفته و سازمان توسعه ای لوازم خانگی 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  14:00-14:15
بررسی اخبار 
14:15-14:25
بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل آمریکا 
14:25-15:00
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
15:00-16:00
گزارش روسای کمیته ها و کارگروه ها پیرامون طرح های مورد نظر کمیسیون 
16:00-16:30
جلسه هیات رییسه کمیسیون 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰  کمیته جهش تولید و بهبود فضای کار 
بررسی  موانع و مشکلات و راه کار تقویت تولید در گمرکات با حضور رییس محترم گمرک ایران و مسولان 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  08:00-10:00
استماع گزارش وزیر تعاون کار رفاه امور اجتماعی 
10:00-10:45
بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارایه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی 
10:45-12:00
بررسی لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی 
12:00-16:00
بازدید از گروه خودرو سازی سایپا و استناع گزارش مدیر عامل و مدیران مجموعه 

↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  استماع گزارش رییس محترم کمیسیون فن آوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران 
↵ کارگروه فناوری های نوین و هوا فضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰  بررسی موضوعات مربوط با کمیته 
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  استماع گزارش معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی و رییس سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدنن تجارت در حوزه مسایل معدن 
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  بررسی موضوعات مرتبط با حوزه پتروشیمی با دعوت از مسولان بانک مرکزی 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت ایران و شورای فدرا ل 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۱۶:۰۰  07:00-08:00
جلسه هیات رییسه 
08:00-11:00
دعوت از مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی اریه گزارش در خصوص تولید مسکن و سامانه ملی املاک و اسکان 
14:00-15:00
دعوت از آقای بختیاری رییس کمیته امداد 
15:00-16:00
بررسی لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل 
↵ کارگروه آب و فاضلاب
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  تامین آب شرب پایدار شهرها و روستاها 
↵ کارگروه بنادر
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰  کمیته امور بندری و درذیانوردی تعیین اولویت اموربندری و دریانوردی 
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی اخبار فرهنگی 
2- ادامه بحث و بررسی جمعیت و تعالی خانواده 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی اخبار فرهنگی 
ادامه بحث و بررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده 
جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
استماع گزارش رییس محترم سازمان تبلیغات اسلامی 

↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  پیگیری مصوبات جلسه قبل کمیته 
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بحث و بررسی جمعیت و تعالی خانواده 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰  انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه (اجلاسیه اول )
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دامپروری 
بررسی موضوع نحوه قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ با دعوت از مسولین ذیربط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت 
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی موضوع نوسانات قیمت کود فسفاته و تاثیر آن بر قیمت نهالی محصولات و ارایه راهکارهای لازم جهت حمایت از تولید و مصرف کننده 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی لوایح 
موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت ایران و صربستان 
 پروتکل حفاظت از تنوع زیست الحاق به کنواسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر 
  الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی  با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه 
تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی با دعوت از مسولین وزارتخانه های ذیربط 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی مشکلات باغ زیتون خورشید بهارلو زرین دشت استان فارس با دعوت از مسولین 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ساعت 08:00-10:00

 بررسی موضوع کشت فرا سرزمینی با دعوت از مسولین ذیزبط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور خارجه ساعت

ساعت 10:30-12:30
بررسی موضوع میزان ضایعات محصولا ت کشاورزی و راه کارهای کاهش آن با دعوت از مسولین 

14:00-16:00ساعت 

 بررسی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده حفاظت از خاک و ابخیزداری در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و ادغام موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر در موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور با دعوت از مسولین 

ساعت 18:30-21:00

نشست مشترک با وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین محترم ایسان به منظور استماع گزارش عملکرد و تبیین سیاستهای اجرایی وزارتخانه مذکور