دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از شنبه 1399/08/03تا چهارشنبه 1399/08/07

توضیحات

فایل : komision_63739839.pdf komision_63739839.pdf
تاریخ سند : 1399/08/03 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان
↵ کارگروه آموزش و پرورش
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ۱- رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی- ۲- رسیدگی به طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
↵ کارگروه تحقیقات و فناوری
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان
↵ کارگروه فرهنگ و تربیت اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مسائل تربیتی و فرهنگی در آموزش و پرورش
کمیسیون اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون بررسی عملکرد و مسائل و مشکلات مرتبط با وزارتخانه مذکور و پاسخ به سوالات و دغدغه های مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  اصلاحیه ۱
جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی (دستور اضافه شده)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  اصلاحیه ۱
جمع بندی نهایی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی- اعاده از شورای نگهبان (دستور اضافه شده)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰  دعوت از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور ارائه پاسخ در خصوص سوال جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سوالات: جناب آقای علیزاده (نماینده محترم مردم شریف مراغه و عجب شیر) و جناب آقایی بدری (نماینده محترم مردم شریف اردبیل، نمین، نیر و سرعین)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  اصلاحیه ۱
دعوت از مدیرعامل و هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد به منظور استماع گزارش عملکرد و بررسی مشکلات و چالش های موجود (ویرایش عنوان دستور)
↵ کارگروه تعاون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  اصلاحیه ۱
جلسه کمیته تعاون با دعوت از هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان به منظور بررسی مشکلات و مسائل موجود (دستور اضافه شده)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  نشست عمومی کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضای هیات رئیسه و روسای کمیته ها
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست کمیته های پنج گانه کمیسیون
کمیسیون اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  اصلاحیه ۱
بررسی لایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷- با اصلاحات بعدی آن (دستور اضافه شده)
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  ۱) جلسه کارگروه ارزی جهت بررسی نوسانات ارزی و راهکارهای کنترل نابسامانی¬های حوزه ارزی
↵ کارگروه بازرگانی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ۳) جلسه کارگروه بازرگانی جهت بررسی ­طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی (اصلی- ثبت ۱۷۲)
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  مروری بر آخرین اخبار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰  استماع گزارش کمیته هسته‌ای
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰  استماع گزارش هیأت اعزامی به استان سیستان و بلوچستان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰  بررسی طرح/لایحه ' لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران' در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی اهداف و برنامه های کمیته باشگاه کشورهای تحریمی با حضور مسئولین محترم ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'تشکیل سازمان پدافند غیرعامل' در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  مروری بر آخرین اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  بررسی سوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم امور خارجه
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست مشترک با دانشمندان و مدیران محترم سازمان انرژی اتمی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیته‌ها
↵ کارگروه حقوق بشر
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ارائه گزارش برنامه ها و اقدامات سازمان ها و نهادها در خصوص رویکرد فعالانه در موضوعات حقوق بشری و مطالبه گری از ناقضان حقوق بشر با حضور مسئولین محترم ذی ربط
↵ کارگروه روابط خارجی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات درگیری‌ها و منازعات مرزی بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان با حضور مسئولین محترم ذی ربط
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵  بررسی آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰  بررسی درخواست ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استانداری خوزستان با حضور نماینده متقاضی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلی - ثبت ۲۹ - اعاده شده از شورای نگهبان)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (شماره ثبت ۱۷۵)
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
کمیسیون انرژی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی سؤالات نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت به شرح زیر: ۱) جناب آقای حسن نوروزی، نماینده محترم رباط کریم و بهارستان (دوفقره) ۲) جناب آقای صباغیان بافقی، نماینده محترم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد ۳) جناب آقای علی اکبر کریمی، نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب ۴) سرکار خانم فاطمه رحمانی، نماینده محترم مشهد و کلات ۵) جناب آقای جلال محمودزاده، نماینده محترم مهاباد (دو فقره) ۶) جناب آقای جلال رشیدی کوچی، نماینده محترم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد ۷) جناب آقای مالک شریعتی، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس ۸) جناب آقای علیرضا ورناصری، نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا (چهار فقره)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  دعوت از رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای بررسی مباحث مشترک
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب' در کمیسیون انرژی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی' در انرژی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰  بررسی اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون انرژی با حضور ریاست محترم مرکز پژوهشها
↵ کارگروه امور نفت، گاز و پتروشیمی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران' در انرژی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  استماع گزارش رئیس محترم مرکز پژوهش ها و بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت های کاری پیشنهادی مرکز برای انجام بهینه وظایف کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۱۵  طرح یک فوریتی حذف بند(ن) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  طرح استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان ها در بودجه سنواتی طی برنامه ششم توسعه
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در اجرای جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰  رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده(۹) قانون دیوان
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  آسیب شناسی برنامه ششم توسعه
↵ کارگروه اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی عملکرد بودجه سنواتی و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  ۱- بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب(فرعی) شماره چاپ(۱۱۷) ۲- بررسی لایحه اصلاح ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(فرعی) شماره چاپ(۱۳۲)
↵ کارگروه عمومی و دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ۱- طرح تشکیل استان گلساران(فرعی) شماره چاپ(۱۹۳) ۲- طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی(فرعی) شماره چاپ(۱۷۵)
کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده ( فرعی چاپ ۵۳ مواد ۳۵،۳۲،۳۰،۲۹،۲۸،۲۲،۲۱،۲۰،۱۸،۱۲،۸،۶،۴،۳،۲ )
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و ریاست محترم دیوان محاسبات کشور جهت بررسی آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با ویروس کرونا و نحوه تخصیص یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی به بخش سلامت
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی پیش نویس اصلاح اساسنامه هلال احمر
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  جلسه اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت های کاری کمیسیون در دوره یازدهم
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان(ثبت۵۳) با حضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان(ثبت۵۳) ۲- رسیدگی به گزارش کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت بررفتار مجلس بر نمایندگان(ثبت۷۵) باحضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین
کمیسیون صنایع و معادن
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵  بررسی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی ارجاعی از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در خصوص عدم معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در موعد مقرر و قانونی به مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۳۰  گزارش دبیر محترم شوایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص عملکرد کاری در حوزه صنعت
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی' در کمیسیون صنایع و معادن
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی' در کمیسیون صنایع و معادن
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه حمایت از مالکیت صنعتی' در کمیسیون صنایع و معادن
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای حسن محمدیاری نماینده محترم طوالش ۲-جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراک و کمیجان (۲مورد) ۳-جناب آقای علی آذری نماینده محترم قوچان و فاروج ۴- جناب آقای محمد صفری ملک میان نماینده محترم رودسر و املش ۵- جناب آقای علیرضا ورناصری نماینده محترم مسجد سلیمان ( ۳مورد) ۶- جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر ۷-جناب آقای جلال محمود زاده نماینده محترم مهاباد
کمیسیون عمران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل جاده‌ای با حضور معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت: گزارش عملکرد طرحهای توسعه‌ای وزارت نفت و عملکرد بند (و) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
کمیسیون فرهنگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وساماندهی پیام رسان های اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰  بحث و بررسی پیرامون گزارش مرکز پژوهشها در خصوص اولویت های کمیسیون فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  گزارش کمیته فرهنگ ، هنر ، رسانه و فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۱۵  استماع گزارش دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش دبیرکل محترم مجمع تقریب مذاهب اسلامی
کمیسیون قضایی و حقوقی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر دادگستری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان آقایان: ۱- حسن نوروزی نماینده حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان (۳ فقره) (ساعت۱۴تا۱۴:۳۰) ۲- سیدجواد حسینی کیا نماینده حوزه انتخابیه سنقر(۲ فقره) (ساعت۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۰) ۳- نصراله پژمان فر نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات(ساعت۱۴:۵۰ تا ۱۵) ۴- ابوالفضل ابوترابی نماینده حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون(ساعت۱۵:۱۰ تا ۱۵:۲۰) ۵- جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده حوزه انتخابیه رشت(ساعت۱۵:۱۰ تا ۱۵:۲۰) ۶- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار(ساعت۱۵:۲۰ تا ۱۵:۳۰) ۷- حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال(ساعت۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۰) ۸- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو(ساعت۱۵:۴۰ تا ۱۵:۵۰) ۹- روح اله ایزدخواه نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس(ساعت۱۵:۵۰ تا ۱۶)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(به شماره ثبت ۲۷- چاپ ۲۸) (اعاده شده از شورای نگهبان)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  آسیب شناسی و اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(به شماره ثبت ۲۷- چاپ ۲۸) (اعاده شده از شورای نگهبان)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  -بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره ثبت ۱۴۵) باحضور: وزارت اموراقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اتاق ایران، اتاق اصناف و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره ثبت ۱۴۵) باحضور: وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی اولویتهای پیشنهادی مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون ویژه، با حضور ریاست محترم مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ۱-پیگیری تفاهمات جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹ درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات ۲- بررسی راهکارهای وصول و تسویه مطالبات مرتبط با تسهیلات گیرندگان الف- بدهکاران جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ب‌- بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی ج‌- استفاده کنندگان از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ۳- طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی (اصلی شماره ثبت ۱۹۰)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  دعوت از وزرای محترم جهاد کشاوری و نیرو و معاونین محترم ایشان، استانداران محترم همدان و خراسان شمالی بمنظور پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در سفرهای استانی مذکور
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰  دعوت مئولین ذیربط وزارت جهاد کشاورزی درخصوص بررسی مسائل و مشکلات مطرح در حوزه تولید مرغ و تخم مرغ
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل و مشکلات تولید نان صنعتی با دعوت از مسئولین ذیربط
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  دعوت از ریاست محترم مرکز پژوهشهای مجلس جهت بررسی اولویتهای پیشنهادی مرکز در حوزه کمیسیون کشاورزی، آبف منابع طبیعی و محیط زیست
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مشکل تهیه و توزیع بذرگندم در سال زراعی جدید با حضور مسئولین محترم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  نشست مشترک و هم اندیشی با ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور و معاونین محترم ایشان
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سوالات: ۱-جناب آقای جلال محمودزاده نماینده مردم شریف مهاباد ۲-جناب آقای حسین گودرزی نماینده مردم شریف درود و ازنا ۳-جناب آقای علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مردم شریف مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا (سه سئوال) ۴-سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده مردم شریف نیشابور و فیروزه (دو سئوال) ۵-جناب آقای حبیب اله دهمرده نماینده مردم شریف زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون ۶-جناب آقای معین الدین سعیدی نماینده مردم شریف چابهار، کنارک، قصرقند، شهر و بخش مرکزی نیک شهر ۷-جناب آقای احمد مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  نشست مشترک با ریاست محترم سازمان صدا و سیما و معاونین ایشان با موضوع بررسی نقش سازمان در تغییر الگوی فرهنگ استفاده از منابع آب و غذا (در محل سازمان صدا و سیما)