دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از شنبه 1399/08/10 تا چهارشنبه1399/08/14

توضیحات

فایل : komision_63739838.pdf komision_63739838.pdf
تاریخ سند : 1399/08/10 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده(۹) قانون دیوان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰  ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی حذف بند(ن) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ آسیب شناسی مسائل مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاونین محترم آن دانشگاه
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی موضوع تمدید کنکور نظام قدیم
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۵:۳۰  ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰  نشست هیأت رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه آموزش و پرورش
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  - رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی- ۲- رسیدگی به طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
↵ کارگروه تحقیقات و فناوری
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان
↵ کارگروه فرهنگ و تربیت اسلامی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش
کمیسیون اجتماعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در محل دفتر ریاست کمیسیون در خصوص امور اداری و استخدامی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۴۵ - ۱۴:۰۰  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  انتخاب ۱۳ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون مشترک طرح استفساریه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰  بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اعاده از شورای محترم نگهبان)- شماره ثبت ۵
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی کلیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- شماره ثبت ۸۵
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح ساماندهی سیاست های حمایتی- شماره ثبت ۶۱
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی- شماره ثبت۶۸
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  اصلاحیه ۱
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت- اصلی شماره ثبت ۲۰۰ (دستور اضافه شده)
↵ کارگروه کاهش آسیب ها، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  جلسه کمیته آسیب های اجتماعی در موضوع زنان سرپرست خانوار با معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
↵ کارگروه کاهش آسیب ها، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰  جلسه کمیته های آسیب های اجتماعی و زنان و خانواده در خصوص بررسی موانع و چالش های موجود در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
↵ کارگروه کاهش آسیب ها، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  جلسه کمیته آسیب های اجتماعی و کمیته زنان و خانواده در خصوص بررسی طرح ها و پیشنهادات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در حوزه نظام وظیفه (با رویکرد تاثیر در تشکیل خانواده)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  نشست با مسولین و کارشناسان دستگاههای ذی ربط پیرامون محصولات تراریخته
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  ۱) بررسی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(اصلی- ثبت ۷۰) اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۲) بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی(اصلی- ثبت ۴۰) اعاده شده از شورای محترم نگهبان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰  ۳) بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  استماع گزارش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین تحولات ارزی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  جمع بندی و رأی گیری ماهیت (ملی – منطقه‌ای) سوالات مطروحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ادامه بررسی و تدوین اولویت ها و برنامه های کمیته باشگاه کشورهای تحریمی با حضور مسئولین محترم ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیته‌ها
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  مروری بر آخرین اخبار و تحولات
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  نشست مشترک با فرماندهی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونین ایشان
↵ کارگروه دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  ادامه بررسی و مروری بر قانون نظام وظیفه با حضور مسئولین محترم ذی‌ربط
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  دعوت از جانشین فرمانده نیروی انتظامی جهت ارائه گزارش
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلی - ثبت ۲۹ - اعاده شده از شورای نگهبان)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران' در کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی مشکلات کامیون داران و رانندگان بخش حمل و نقل فرآورده های نفتی کشور با حضور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، قرارگاه ثارالله، انجمن صنفی کامیونداران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی مسائل فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی با حضور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی' در انرژی
↵ کارگروه امور نیرو
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب' در کمیسیون انرژی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در اجرای جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  آسیب شناسی برنامه ششم توسعه
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان ها در بودجه سنواتی طی برنامه ششم توسعه
↵ کارگروه اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  ۱- بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب(فرعی) شماره چاپ(۱۱۷) ۲- بررسی لایحه اصلاح ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(فرعی) شماره چاپ(۱۳۲)
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  طرح اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده ( فرعی چاپ ۵۳ مواد ۳۵،۳۲،۳۰،۲۹،۲۸،۲۲،۲۱،۲۰،۱۸،۱۲،۸،۶،۴،۳،۲ )
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ۱-ادامه بررسی پیش نویس طرح جامع دارو و غذا ۲-بررسی موارد مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده ( فرعی چاپ ۵۳ مواد ۳۵،۳۲،۳۰،۲۹،۲۸،۲۲،۲۱،۲۰،۱۸،۱۲،۸،۶،۴،۳،۲ )
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان(ثبت۵۳) باحضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین ۲- رسیدگی به گزارش کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت بررفتار مجلس بر نمایندگان(ثبت۷۵) با حضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین
کمیسیون صنایع و معادن
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  کارگروه : بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار( در اجرای تبصره ا ماده ۴۵ و قرائت گزارش بازار فولاد در صحن علنی مورخ ۱۳۹۹/۸/۵)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۴۵  بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست¬های تنظیم بازار ( در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ و قرائت گزارش بازار فولاد در صحن علنی مورخ ۵-۸-۱۳۹۹ )
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۱۵  گزارش کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در خصوص طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ( فرعی – شماره ثبت ۶۶)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰  گزارش کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار در خصوص طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ( فرعی – شماره ثبت ۱۴۸)
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی و تعیین اولویتهای کمیسیون عمران
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰  بحث و بررسی پیرامون تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور و عملکرد آن با حضور دستگاه های ذیربط
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی اخبار فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش عملکرد موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی(اصلی- ثبت ۸۸)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰  بررسی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل(اصلی- ثبت۱۱۷)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اصلی-ثبت۱۱۹)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی(اصلی-ثبت۱۲۰)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  بررسی لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) (اصلی-ثبت۱۲۲)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵  بررسی مسائل حقوقی و قضائی سازمان پزشکی و قانونی با حضور رئیس سازمان مذکور و معاونین ایشان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۴۵  بررسی مسائل حقوقی و قضائی سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی با حضور معاونین سازمان مذکور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۰۰  نشست با مراکز پژوهشی صاحب نظر در خصوص مسائل قضائی و حقوقی روز جامعه
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی(اصلی- ثبت ۶۷)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(اصلی- ثبت ۲۷) (اعاده شده از شورای نگهبان)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی و بین الملل
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی لایحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ۱- ارائه گزارش رئیس مرکزآمار ایران در خصوص آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور با تاکید بر آمار تولید و سرمایه گذاری ۲- بررسی طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی (اصلی شماره ثبت ۱۹۰)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  دعوت از وزرای محترم جهاد کشاوری و نیرو و معاونین محترم ایشان و سازمان محیط زیست، استاندار محترم خراسان شمالی بمنظور پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در سفر این کمیسیون به استان مذکور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'تشکیل شورای عالی محیط زیست توسط معاون اول رئیس جمهور' در کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر با دعوت از رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی و معاونین ذیربط
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  معرفی سامانه ها و اپلیکیشن داخلی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی اولویتهای کاری کمیسیون در حوزه قانونگذاری
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی پیشنهادات اعضای محترم کمیسیون در جهت ارتقای عملکرد کمیسیون در دوره جاری
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۲۰:۰۰  سفر به شهرستان ساوه و زرندیه بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان مذکور
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  سفر به شهرستان پارس آباد (دشت مغان) بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان مذکور (از روز چهارشنبه ۱۴ الی جمعه ۱۶ آبان)