دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/09/22 الی چهارشنبه 1399/09/26

توضیحات

فایل : جلسات كميسيون‌ها ( 22 آذر 99 تا 26 آذر99 ). هفته 18.pdf جلسات كميسيون‌ها ( 22 آذر 99 تا 26 آذر99 ). هفته 18.pdf
تاریخ سند : 1399/09/22 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جهت اطلاع از دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 22 آذر1399 الی چهارشنبه 26 آذرماه 1399 فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۴۵  بررسی بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  بررسی بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵  بررسی بودجه آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵  بررسی بودجه جامعه المصطفی العالمیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان: ۱- احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس (دو فقره) ۲- روح اله عباسپور نماینده محترم بویین زهرا و آوج ۳- محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک، خنداب و کمیجان ۴- علی جدی نماینده محترم شیروان ۵- سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده محترم تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰  نشست هیأت رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵  بررسی بودجه سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰  بررسی بودجه سازمان آموزش،ترویج و تحقیقات کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۴۵  بررسی بودجه جهاد دانشگاهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و...
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵  دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور تشریح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، پاسخ به سوالات نمایندگان کمیسیون و تبیین تبصره و ردیف های مرتبط با کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'بازنشستگی پیش از موعد' در اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی' در اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰  انتخاب ۳ نفز از نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۴۵  دعوت از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۴۵ - ۰۹:۳۰  دعوت از سازمان تامین اجتماعی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۴۵  دعوت از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵  دعوت از کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۴۵ - ۱۱:۳۰  دعوت از سازمان بهزیستی کشور در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰  دعوت از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور در خصوص کیفیت اجرای طرح مثبت زندگی و بررسی مطالبات معلولان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین مربوطه در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به وزارتخانه (در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  دعوت از مدیران منابع انسانی قوه مقننه با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در خصوص کیفیت همسان سازی حقوق بازنشستگان
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  دعوت از بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  قرائت قرآن کریم و استماع اخبار
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰  جلسه اعضای منتخب تلفیق کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه کمیسیون به منظور جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص بودجه ۱۴۰۰
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه و روسای کمیته ها
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰  نشست عمومی کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی' در اصل نود
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰  نشست عمومی کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  نشست با رئیس سازمان حسابرسی کل کشور
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور' در اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه' در اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس محترم قوه قضائیه و معاونان ایشان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ' در اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵  بررسی طرح/لایحه 'طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی' در اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۴۵ - ۱۱:۳۰  بررسی طرح/لایحه 'طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران' در اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰  بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین و مقررات مالیاتی کشور جهت بررسی ضرورت اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  ۱) انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲) انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان(در اجرای بند (الف) ماده (۱۰) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی تقاضای چهل و هفت نفر از نمایندگان محترم برای اعمال ماده (۲۳۴) آئین¬نامه داخلی در خصوص «چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور»
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی سوالات آقایان: الف) جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد ب) علی اکبر کریمی نماینده محترم اراک پ) محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز ت) جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۳۰ - ۱۳:۴۵  استماع گزارش هیئت اعزامی به کشور ونزوئلا به منظور نظارت بر روند انتخابات پارلمانی آن کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۴۵ - ۱۴:۰۰  انتخاب و معرفی سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسون تلفیق بودجه
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان ایشان در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش فرماندهی محترم نیروی انتظامی و معاونان ایشان در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  مروری بر آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم اطلاعات و معاونان ایشان در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیئت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته ها
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۰  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵  انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰  ادامه بررسی و تصویب آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵  دعوت از نماینده مرکز پژوهشها و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه توضیحات پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰  بررسی بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با دعوت از فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس های تخصصی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۱۵  تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار داخلی کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۱۵ - ۰۹:۱۵  بررسی بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۹:۱۵ - ۱۰:۱۵  بررسی بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۱۵ - ۱۱:۰۰  بررسی بودجه سازمان ثبت احوال کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی بودجه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی بودجه وزارت اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / بازدید از وزارت اطلاعات
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  دعوت از وزیر محترم کشور جهت پاسخ به سوالات نمایندگان محترم (۱- سیدمحمدمولوی- نماینده محترم آبادان ۲-معین الدین سعیدی- نماینده محترم چابهار، کنارک، قصرقند، شهر و بخش مرکزی نیک شهر ۳- فرهاد بشیری- نماینده محترم پاکدشت ۴- غلامعلی کوهساری- نماینده محترم رامیان و آزادشهر ۵- روح اله نجابت- نماینده محترم شیراز و زرقان ۶- شهریار حیدری- نماینده محترم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب ۷- رسول فرخی میکال- نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل ۸- علی زنجانی حسنلویی- نماینده محترم نقده و اشنویه ۹- جلال محمودزاده- نماینده محترم مهاباد ۱۰- منصور آرامی- نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر ۱۱- سمیه محمودی- نماینده محترم شهرضا و دهاقان ۱۲- احمد مرادی- نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیئت رئیسه کمیسیون و روسای کمیته ها
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح اصلاح مواد(۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان-شماره ثبت۲۳) با حضور نماینده محترم شورای نگهبان، مرکز پژوهشها، نمایندگان تشکل های صنفی-تخصصی و دستگاه های اجرایی ذی ربط
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون انرژی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰  ادامه بررسی منابع بودجه(درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی)
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی منابع بودجه(درآمد نفت)
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۴۵
 ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان شماره ثبت ۷۵ با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ۲- سایر مباحث عمومی کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰۶:۴۵ - ۰۷:۴۵
 ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان شماره ثبت ۷۵ با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس
کمیسیون صنایع و معادن
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  بررسی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور مسئولان اجرایی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس ، اتاق ایران و دیوان محاسبات
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در حوزه صنایع پتروشیمی با حضور مسئولان وزارت نفت و شرکت پتروشیمی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، اتاق ایران ، دیوان محاسبات
کمیسیون عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی بندها و تبصره های ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون عمران
کمیسیون فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  ۱- بررسی اخبار فرهنگی ۲- بررسی اعتبارات بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (اصلی ثبت ۳۰) (اعاده شده از شورای نگهبان)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره های مورد بررسی: تبصره ۲ (بندهای الف-ب- د–و-ز)- تبصره ۴ (بندهای الف- ه) با حضور: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکزپژوهشهای مجلس، اتاق ایران ، اتاق تعاون
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره های مورد بررسی: تبصره ۵ (بند های و- ل- ن-س) تبصره ۷ (بندهای الف - ه) باحضور: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت،معدن وتجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء دیوان محاسبات کشور، مرکزپژوهشهای مجلس، اناق ایران ، اتاق تعاون
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره ۱۸ (بندهای ب- ج- د)- تبصره ۱۹ – تبصره ۲۰ (بند و) باحضور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، معاونت علمی ریاست جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکزپژوهشهای مجلس،
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره مورد بررسی: تبصره ۱۴- باحضور: دستگاههای اجرایی مرتبط، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، مرکزپژوهشهای مجلس، اتاق ایران، اتاق تعاون
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  کارگروه: بررسی نظام ساماندهی تولید و بازار خودرو باحضور: وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مرکزپژوهشهای مجلس ، بخش خصوصی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی بودجه وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی بودجه سازمان محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور