دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/10/06 الی پنجشنبه 1399/10/11

توضیحات

فایل : دستور جلسات كميسيون ها از تاريخ شنبه 6 دي 1399 الي پنجشنبه 11 دي 1399.pdf دستور جلسات كميسيون ها از تاريخ شنبه 6 دي 1399 الي پنجشنبه 11 دي 1399.pdf
تاریخ سند : 1399/10/06 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جهت مطالعه دستور جلسات کمیسیون های مجلس از تاریخ شنبه 6 دی ماه 1399 الی پنجشنبه 11 دی ماه 1399 ( هفته 20 ) فایل دنلود شود.

جدول زمانبندی