دستور هفتگی صحن مجلس 29 ، 30 دی ماه و 1 بهمن ماه 1399 ( هفته 24 )

توضیحات

فایل : دستور هفتگي صحن مجلس تاريخ 29 و 30 دي و 1 بهمن 99 ( هفته24).pdf دستور هفتگي صحن مجلس تاريخ 29 و 30 دي و 1 بهمن 99 ( هفته24).pdf
تاریخ سند : 1399/10/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جهت مطالعه دستور هفتگی صحن مجلس در تاریخ 29، 30 دی ماه و 1 بهمن 1399 ( هفته 24 ) فایل دانلود شود.

جدول زمانبندی

# عنوان