دستور هفتگی صحن مجلس 9 لغایت 14 اسفند ماه 1399 (هفته 29)

توضیحات

تاریخ سند : 1399/12/09 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1   ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال1400 کل کشور