دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ تا روز چهارشنبه ۱۳۹۰/۷/۲۷

توضیحات

فایل : كميسيونها 111.pdf كميسيونها 111.pdf
تاریخ سند : 1390/07/20 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۱۵ - ۱۵:۳۰ دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ رضا رحیمی نسب هشتم، لرستان (خرم‌آباد)
▪ سیداحمد لطفی آشتیانی هشتم، مرکزی (اراک / کمیجان)
▪ مهدی سنایی هشتم، همدان (نهاوند)
▪ محمدرضا سجادیان هشتم، خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
▪ غلامعلی میگلی نژاد هشتم، بوشهر (بوشهر)
▪ مصطفی مطورزاده هشتم، خوزستان (خرمشهر)
▪ سیدمحمدرضا حاجی اصغری هشتم، آذربایجان شرقی (میانه)
▪ سیروس سازدار هشتم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۱۵ - ۱۵:۳۰ بررسی بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ گزارش عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با حضور ریاست محترم سازمان
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵ دعوت از وزارت آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیروس برنابلداچی هشتم، چهار محال بختیاری (بروجن)
▪ جلال محمودزاده هشتم، آذربایجان غربی (مهاباد)(به نمایندگی از هشت نفر از نمایندگان محترم)
▪ نورالله حیدری دستتنایی هشتم، چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ(به نمایندگی از پنج نفر از نمایندگان محترم)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۳۰ گزارش عملکرد ماده (169) فصل مسکن قانون برنامه پنجم توسعه
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 و اصلاحیه بعدی آن (چاپی : 1657)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ بررسی طرح برقراری فوق العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی حوزه ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابسته (چاپی : 1654)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی نهایی طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب 1386 (چاپی : 1633)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ گزارش نهائی هیأت تحقیق و تفحص از صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ تعیین تکلیف گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ نشست هفتگی هیأت رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان )(چاپی : 1019) (سابقه : 805, 599, 843)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۳۰ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن (چاپی : 1511)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات کارگران شرکت فاریست درود
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ نشست مشترک اعضاء کمیسیون اجتماعی و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در محل کمیته امداد
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ گزارش کارگروه رسیدگی به پرونده کلاسه 6637 م
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پرونده کلاسه 6508 م
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش پرونده کلاسه 6392 م
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه فوق‌العاده عمومی کمیسیون (اعضاء ثابت و غیرثابت)
دستور جلسه: بحث و بررسی نسبت به گزارش پرونده کلاسه 6637 م

سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ گزارش کارگروه رسیدگی به پرونده کلاسه 6637 م
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بحث و بررسی نسبت به گزارش تحلیل چالش‌های موجود در بازار ارز
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش پرونده کلاسه 6080 م
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی گزارشهای واصله از مرکز پژوهشهای مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی گزارش واصله در پرونده کلاسه 6602 م
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی ‌کمیسیون برای‌رسیدگی به شکایات ‌واصله
↵ کارگروه امور ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ جلسه کارگروه مجلس و امور ویژه کمیسیون برای‌‌ رسیدگی‌ به شکایات‌ واصله
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه فرهنگی ‌و اجتماعی‌کمیسیون برای‌‌ رسیدگی‌ به شکایات‌ واصله
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه قضائی و حقوقی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلی چاپی : 1488)
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ دیدار اعضاء کمیسیون از سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت ریاست محترم دیوان محاسبات و استماع گزارش دیوان درخصوص مسائل جاری کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش درخصوص مشکلات سیلوها با حضور مسؤولین ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش انجمن شرکتهای لیزینگ کشور
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای کشور
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری، صنعتی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت‌تحقیق‌وتفحص و ارائه‌گزارش درخصوص‌مناطق‌آزاد تجاری- صنعتی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۰۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش فرماندهی محترم نیروی انتظامی درخصوص اهم فعالیتها و اقدامات در سال جاری
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین و معاونین محترم ایشان پیرامون: تبیین راهبردهای سازمان بسیج در برنامه پنجم توسعه، عملکرد مأموریتهای راهبردی سازمان و برنامه‌های آتی این سازمان
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363 (اعادده شده از شورای محترم نگهبان)(چاپی : 1612) (سابقه : 1016, 738, 331, 737)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسن کامران دستجردی هشتم،  اصفهان (اصفهان)
▪ مصطفی مطورزاده هشتم، خوزستان (خرمشهر)
▪ امیر طاهرخانی هشتم، قزوین (تاکستان)
↵ کارگروه حقوق بشر
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با حقوق بشر
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی اخبار واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 992)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ تشکیل کارگروه شهرداریها
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی اخبار واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح شورای عالی استانها اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 1386/08/27 و تبصره یک آن (چاپی : 1464)
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی آخرین اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز (چاپی : 1477) (سابقه : 1249, 1415)
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۸:۰۰ - ۱۹:۰۰ بازدید از پروژه‌های تأسیسات دریایی در آبادان و خرمشهر
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۴۵ دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ عبداله رستگار هشتم، گلستان (گنبد کاووس)
▪ سیروس سازدار هشتم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
▪ جلال محمودزاده هشتم، آذربایجان غربی (مهاباد)

▪ خلیل حیات مقدم هشتم، خوزستان (امیدیه / بندرماهشهر / هندیجان)
▪ غلامعلی میگلی نژاد هشتم، بوشهر (بوشهر)
▪ امیر طاهرخانی هشتم، قزوین (تاکستان)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اطلاعات و اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ رسیدگی به طرح اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ (فرعی چاپی : 1523)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ رسیدگی به طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن (فرعی چاپی : 1596)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ جمع‌بندی گزارش دیوان محاسبات درخصوص عملکرد مالی سال 1389 مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۸:۰۰ - ۱۹:۰۰ بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و بررسی مسائل و مشکلات این منطقه
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اطلاعات و اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵ رسیدگی به طرح اصلاح بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1655)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۱۵ - ۱۷:۰۰ رسیدگی به تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده (233) آیین‌نامه داخلی نسبت به عدم اجرای جزء (ب) بند (1) و تبصره‌های (1) و (2) بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص چگونگی رعایت موازین شرعی در محیط بیمارستانها
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح برقراری فوق العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی حوزه ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابسته (چاپی : 1654)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 (چاپی : 1649)
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۱۰:۰۰ - ۱۶:۰۰ بازدید اعضاء محترم کمیسیون بهداشت و درمان از مجموعه امداد و نجات و کارخانجات سازمان تدارکات پزشکی و بازدید هوایی از برخی پایگاههای امداد و نجات جمعیت
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ گزارش معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدحسین فرهنگی هشتم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
▪ حسن ونایی هشتم، همدان (ملایر)به نمایندگی از طرف پنج نفر از نمایندگان محترم
▪ اقبال محمدی هشتم، کردستان (سروآباد / مریوان)به نمایندگی از طرف چهارنفر از نمایندگان محترم
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۲۰ - ۰۰:۰۰ ارائه گزارش وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اجرای بند (و) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی پیشنهادات واصله درخصوص‌اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی پیشنهادات واصله درخصوص‌اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی لایحه اصلاح قانون معادن (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)(چاپی : 1643) (سابقه : 1505, 1138, 1335)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ گزارش رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص عملکرد برنامه‌های سازمان مذکور
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ احمدعلی کیخا هشتم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
▪ محمدمهدی افشاری هشتم، فارس (داراب / زرین‌دشت)
▪ سیداحمد لطفی آشتیانی هشتم، مرکزی (اراک / کمیجان)
▪ عزیز اکبریان هشتم، تهران (کرج)
▪ سیداحمدرضا دستغیب «فخرالدین» هشتم، فارس (شیراز)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از نحوه تأمین تجهیزات مورد نیاز در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰ بررسی مشکلات هیأت مدیره انجمن شرکتهای اینترنتی (VOIP)
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰ بررسی مشکلات اجرائی معادن استان یزد
↵ کارگروه هیئت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودرو سازی سایپا
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰ بررسی گزارشهای رسیده به هیأت تحقیق و تفحص
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰ ارائه گزارش بررسی عملکرد بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی توسط معاون‌محترم وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل‌سازمان‌عمران بهسازی‌شهری
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ ارائه گزارش مجری فرودگاه امام خمینی (ره) از عملکرد کاری
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ بررسی طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی- تاسیساتی توسط شهرداری‌ها (فرعی چاپی : 1661)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ ارائه گزارش عملکرد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور توسط جناب آقای مهندس صادقی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ شاپور پولادی هشتم، ایلام (ایوان / ایلام / شیروان و چرداول / مهران)
▪ مقداد نجف نژاد هشتم، مازندران (بابلسر)
▪ هاشم سواری هشتم، خوزستان (دشت آزادگان)
▪ امیر طاهرخانی هشتم، قزوین (تاکستان)
▪ مجید ناصری نژاد هشتم، خوزستان (شادگان)
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بحث و بررسی پیرامون طرح جامع رسانه
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی (اصلی چاپی : 1569)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)(چاپی : 1503) (سابقه : 467, 1064)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (چاپی : 1177)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی مانده دستور روز یکشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش جناب آقای اسماعیلی ریاست سازمان زندانها
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه تجارت جلد اول و دوم (چاپی : 115)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران (چاپی : 1061)
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن (اصلی چاپی : 1511)
دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۰۸:۱۵ - ۰۰:۰۰ بررسی عملکرد سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حوزه نفت با حضور مسؤولان ذی‌ربط

دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی موضوع مخازن مشترک و استفاده از فناوری داخلی با حضور وزیر محترم نفت و مسؤولین ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (اصلی چاپی : 1536)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان (اصلی چاپی : 1538)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (چاپی : 1573)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (اصلی چاپی : 298) (سابقه : 152)
یک‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی تقاضای تحقیق‌وتفحص از سازمان‌جنگلها و مراتع کشور (منابع طبیعی)
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیدحسن دهدشتی هشتم، خوزستان (آبادان)
▪ عبدالحسین ناصری هشتم (میان دوره ای) ، گلستان (آق قلا / گرگان)
▪ حسن نوروزی هشتم، تهران (رباط کریم)
▪ صمد مرعشی هشتم، گیلان (رودبار)
▪ سیدعلی طاهری هشتم، گلستان (آق قلا / گرگان)
▪ محمدرضا سجادیان هشتم، خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
▪ غلامعلی میگلی نژاد هشتم، بوشهر (بوشهر)
▪ داریوش قمری هشتم، ایلام (ایوان / ایلام / شیروان و چرداول / مهران)(دو مورد)
▪ محمدرضا محسنی ثانی هشتم، خراسان رضوی (سبزوار)به نمایندگی از 14 نفر از نمایندگان محترم
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده به کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی گزارش جهت تصویب و ارائه به کمیسیون کشاورزی