جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره چاپ عنوان تاریخ سند
0 دستور هفتگی صحن مجلس 29 ، 30 دی ماه و 1 بهمن ماه 1399 ( هفته 24 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 24
1399/10/29
0 دستور هفتگی صحن مجلس 21 ، 23 و 24 دی ماه 1399 ( هفته 23 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 23
1399/10/20
0 دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه 7 دی، سه شنبه 9 دی و چهارشنبه 10 دی ماه 1399
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 22
1399/10/06
0 دستور هفتگی صحن مجلس تاریخ یکشنبه 30 آذر ، سه شنبه 2 دی و چهارشنبه 3 دی ماه 1399
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 21
1399/09/29
0 دستور هفتگی صحن مجلس یکشنبه 23 آذر سه شنبه 25 آذر و چهارشنبه ۲۶ آذر (هفته بیستم)
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 20
1399/09/20
0 دستور هفتگی مجلس یکشنبه 9 آذر و چهارشنبه 12 آذرماه 1399 (هفته هفدهم)
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 17
1399/09/05
0 دستور هفتگی مجلس یکشنبه 2 آذر ، سه شنبه 4 آذر و چهارشنبه 5 آذرماه 1399 ( هفته شانزدهم )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 16
1399/09/01
0 دستور هفتگی مجلس یکشنبه 25 آبان ، سه شنبه 27 آبان و چهارشنبه 28 آبان 1399
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 17
1399/08/24
0 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1399/8/5 الی چهارشنبه 1399/8/7
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 15
1399/07/30
0 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1399/7/27 الی چهارشنبه 1399/7/30
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 14
1399/07/23