حقوق آزادی اطلاعات (جلد اول)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 700,000 ریال

نقش ها

ناظر علمی : آقای دکتر محسن اسماعیلی