آسیب شناسی نظام بانکی ایران

توضیحات

فایل : 60245141.Asibshenasi_Nezam_Banki_(1).pdf 60245141.Asibshenasi_Nezam_Banki_(1).pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 1,300,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : آقای صمد عزیزنژاد آقای موسی شهبازی غیاثی آقای سیدعلی روحانی همکاران