مقدمه ای بر سنجش فساد

توضیحات

فایل : 486310466.fesade-edari.pdf 486310466.fesade-edari.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 23,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران آقای محمد فاضلی