شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011)

توضیحات

فایل : e9888c9f64d749768a6e3f204834dd23.pdf e9888c9f64d749768a6e3f204834dd23.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 70,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : آقای کایل ای. جکسون
مترجم : آقای حنظله سلیمانی آقای سید محمد رضا حسینی