دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه مقالات)

توضیحات

فایل : 19c1accee5eecab26c02fa2c09bc4b5d.pdf 19c1accee5eecab26c02fa2c09bc4b5d.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 75,000 ریال

نقش ها

به کوشش : آقای مهدی ذوالفقاری