تأمین هزینه های مالی احزاب سیاسی و رقابت های انتخاباتی

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

گردآوری : رجینالد آستین مایا ترنستروم
مترجم : ابوذر رفیعی قهساره