ساختار مالکیت، شکل حقوقی و کارکرد رقابت و انحصار بین بانک ها و مؤسسات اعتباری

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : دکتر محمود باقری و همکاران