احزاب و نامزدها

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 100,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : مایا ترنستروم لیندا ادربرگ
مترجم : محمدتقی دلفروز