فرآیند ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (مطالعه تطبیقی)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 300,000 ریال

نقش ها

گردآوری : لیزا ه ندلی برنارد گروفمن
مترجم : ابوذر رفیعی قهساره