جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
936569 نظام جبران خدمات کارکنان (با تأکید بر شرایط ایران)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 130 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : تابستان
935345 سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 129 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : تابستان
930854 نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و انجمن های علمی سراسر کشور
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 127 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : بهار
931550 دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیپلماسی پارلمانی
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 127 ، ماه/فصل : تابستان
929325 حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت ها (ویراست دوم)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 126 ، شماره سال : 1394 ،
929323 تعاریف و مفاهیم پایه ای، پایه های نظری و روش های محاسبه جداول داده - ستانده متقارن: تجربه ایران و جهان
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 125 ، شماره سال : 1394 ،
926511 رمز پیشرفت ( بررسی مفهوم پیشرفت از نظر مقام معظم رهبری)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 124 ، شماره سال : 1393 ،
911261 دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری ( مجموعه سخنرانی ها )
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 122 ، شماره سال : 93 ،
922876 تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی )
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 121 ، شماره سال : 93 ،
911257 پایش و ارزشیابی نتایج بخش کشاورزی و توسعه روستایی
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 120 ، شماره سال : 93 ،