آدرس: تهران – خیابان پاسداران - روبروی پارک نیاوران (ضلع جنوبی) – پلاک ۸۰۲
صندوق پستی : 15875-5855
پست الکترونیک: mrc [at] majles [dot] ir
تلفن تماس : +98 21 75183000

نمابر:  +98 21 22819951
هماهنگی پژوهشی 75183841
معاونت اقتصادی و بودجه 75183601
معاونت زیربنایی و امور تولیدی 75183501
معاونت اجتماعی و فرهنگی 75183301
معاونت سیاسی و حقوقی 75183402 - 75183401
ریاست 22801275 - 22801276

جهت پیگیری نامه های ارسالی به مرکز پژوهشها با شماره 75183000 تماس بگیرید.