آدرس: تهران – خیابان پاسداران - روبروی پارک نیاوران (ضلع جنوبی) – پلاک ۸۰۲
کدپستی: 1954731113
صندوق پستی: 15875-5855
پست الکترونیک: mrc@majles.ir
تلفن تماس: +98 21 75183000

نمابر:  +98 21 22819951
هماهنگی پژوهشی: 75183841
معاونت اقتصادی و بودجه: 75183601
معاونت زیربنایی و امور تولیدی: 75183501
معاونت اجتماعی و فرهنگی: 75183301
معاونت سیاسی و حقوقی: 75183402 - 75183401
ریاست: 22801275 - 22801276
جهت پیگیری نامه‌های ارسالی به مرکز پژوهش‌ها با شماره 75183000 تماس بگیرید.