این دفتر در سال 1379، از تلفیق گروه‌های خدمات پژوهشی ـ فرهنگ و هنر ـ گروه زنان و جوانان ـ دفتر سیاسی، اجتماعی فعالیت خود را تحت عنوان دفتر مطالعات فرهنگی آغاز کرد و در حال حاضر متشکل از این دو حوزه آموزش و تحقیقات و فناوری و فرهنگی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.این دفتر زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می‌کند که دارای هشت گروه تخصصی با عناوین ذیل است:

1. گروه آموزش و پرورش،

2. گروه آموزش‌عالی و تحقیقات،

3. گروه فرهنگ، هنر،

4. گروه میراث فرهنگی و گردشگری،

5. گروه خانواده و زنان،

6. گروه جوانان و ورزش،

7. گروه ارشاد و تبلیغات اسلامی،

8. ارتباطات و رسانه.

ساختار تشکیلاتی دفتر مرکب از مدیر، مدیران گروه‌های تخصصی، مشاوران دفتر و گروه‌ها، پژوهشگران، دستیاران تحقیقاتی و تکنسین‌هاست. این دفتر موظف به انجام امور و وظایف ذیل متناسب با گروه‌های موجود در دفتر است:

1. بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود،

2. انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و تهیه و پیش‌نویس قوانین که به صورت طرح‌های قانونی و از طریق نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود،

3. تهیه گزارش‌های نظارتی درباره خلأهای قانونی یا ضعف‌های موجود در اجرای قانون،

4. شرکت در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی آن به منظور ارائه مشاوره و پاسخگویی به درخواست‌های کمیسیون‌ها،

5. برقراری ارتباط با صاحبنظران و ایجاد شبکه‌ای از مشاوران علمی و باتجربه برای پاسخگویی به نیازهای مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان،

6. برگزاری نشست‌ها و سمینارهای علمی،

7. برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای نزدیک ساختن، دیدگاه‌ها در سطوح کارشناسی و کاهش اختلاف در سطوح تصمیم‌گیری،

8. ارتباط مستمر با نهادهای مدنی و غیردولتی برای آگاهی از نظرات گروه‌های ذی‌نفع در تدوین لوایح و طرح‌ها و نیز مشارکت آن‌ها در فرایند قانونگذاری نظارت،

9. ارائه گزارش در خصوص روند پیشرفت امور و دستاوردها و نتایج فعالیت‌ها به معاونت پژوهشی،

10. پاسخگویی به سئوالات و درخواست نمایندگان،

11. تهیه گزارش ارزیابی عملکرد سالانه و پنج‌سالانه دستگاه‌های اجرایی در جهت اعمال وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی،

12. تهیه گزارش یا پیشنهاد در مورد مسائل مطرح شده و مطالب عملی و پژوهشی و تقدیم به نمایندگان محترم مجلس در جهت رفع مشکلات و مسائل مبتلا به.