دفتر بررسی‌های اقتصادی با هدف انجام مطالعات به منظور ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها در مورد تمام طرح‌ها و لوایح در زمان مناسب، مطالعه و بررسی و پژوهش‌ نسبت به حسن اجرای قوانین و ارائه پیشنهادی کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.

ساختار دفتر

1. رئیس دفتر
اهم وظایف دفتر در قالب مسئولیت‌های رئیس دفتر متبلور می‌یابد که عبارتند از:
ـ فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در خصوص مسائل مطروحه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیأت امنای محترم، ریاست مرکز پژوهش‌ها و معاونت پژوهشی
ـ مطالعه و اظهارنظر پیرامون نتایج بررسی‌ها و مطالعات و همچنین نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف مملکتی
ـ تأمین و تجهیز اطلاعاتی و مبانی نظری و تجربی مورد نیاز تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف نظیر شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و به طور کلی شوراها و کمیسیون‌های خارج از مجلس شورای اسلامی که نمایندگان به نحوی در آن‌ها شرکت می‌نمایند
ـ برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و دانشگاهی کشورها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی و نظری و آگاهی از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات موجود آن‌ها
ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب آگاهی و استفاده از تجارب‌، کوشش‌ها و دستاوردهای سایر کشورها در خصوص مسائل و موضوع‌های مطروحه مورد توجه مجلس شورای اسلامی
ـ برگزاری و شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی در محدوده وظایف تخصصی دفتر
ـ شرکت در جلسات کمیسیون‌ها و ارائه گزارش از جلسات به معاونت پژوهشی
ـ ارائه نظریات کارشناسی به کمیسیون‌ها در جریان رسیدگی‌ها به طرح‌ها و لوایح
- برگزاری جلسات کارشناسی در دفتر

2. معاون دفتر
کلیه اختیارات رئیس دفتر با نظر وی قابل تعویض به معاون دفتر است.

3. مشاوران دفتر
مشاوران دفتر، مدیر، معاون و مدیران گروه‌های تخصصی را در انجام وظایف‌شان کمک کرده و در ترسیم فعالیت‌های بلندمدت دفتر همفکری‌های لازم را به عمل می‌آورند.

4. کمیته‌های دفتر
کمیته‌های علمی دفتر به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
گروه بازار مالی، گروه تجارت خارجی، گروه اقتصاد کلان، گروه بخش عمومی، گروه صنعت و معدن و گروه کشاورزی.

5. تکنسین
اهم شرح وظایف تکنسین دفتر به شرح زیر است:
ـ پیگیری جریان نامه‌های ارجاع شده
ـ تهیه پرونده مکاتباتی و ارسال مراسلات به صورت شماره سریال
ـ نظارت بر امور تکثیر مدارک و اوراق مورد نیاز
ـ تهیه درخواست لوازم و ملزومات اداری مورد نیاز دفتر
ـ بایگانی و نگهداری نامه‌ها و اسناد
ـ انجام اموری که از سوی رئیس دفتر محول می‌شود