این دفتر در سال 1386 از تلفیق گروه‌های مطالعاتی زیر تشکیل گردید:
1. گروه مطالعاتی انرژی
2. گروه مطالعاتی معدن و صنایع معدنی
3. گروه مطالعاتی صنعت
وظایف اصلی این دفتر پیرامون موضوعات مرتبط با وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت و معدن وسازمان انرژی اتمی است و به‌عنوان دفتر تخصصی به دو کمیسیون انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشاوره کارشناسی می‌دهد.

وظایف دفتر شامل فعالیت‌های عمده زیر است:
1. بررسی کارشناسانه طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور صنعت و معدن و انرژی اتمی است.
2. تهیه گزارش کارشناسی در مواردی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوعات انرژی، صنعت و معدن و صنایع معدنی از مرکز می‌کنند
3. تهیه گزارش‌هایی پیرامون موضوعاتی که اطلاع‌رسانی آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی تأثیرپذیر خواهد بود.
4. حضور در کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن یا کمیته‌های زیرمجموعه آن به‌عنوان کمیسیون‌های اصلی و حضور در دیگر کمیسیون‌ها برحسب نیاز پیرامون موضوعاتی که با انرژی صنعت، معدن و صنایع معدنی مرتبط است و ارائه نظرات تخصصی
5. جلب همکاری سایر دفاتر مطالعاتی مرکز به‌عنوان دفتر اصلی پیرامون شرح وظایف اصلی و همکاری با سایر دفاتر به‌عنوان دفتر فرعی پیرامون موضوعات میان دفتری
6. برقراری ارتباط مستمر در تمام گروه‌های تخصصی، انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها، دستگاه‌های اجرایی (دولتی و غیردولتی) نیروهای مستقل تخصصی (دانشگاهی، اجرایی) موجود در کشور، مرتبط با وظایف دفتر
7. تهیه گزارش ارزیابی سالانه و پنج ساله عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با وظایف دفتر
8. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی با صاحب‌نظران مرتبط با صنعت نفت و گاز، صنایع، معدن و صنایع معدنی و انرژی اتمی
9. همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، برحسب ضرورت

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن دارای یک مجموعه محدود نیروی انسانی درون تشکیلاتی است که همواره در تلاش بوده با اتکال به خدای تبارک و تعادلی و با جمع‌آوری نظرات مجموعه عظیمی از نیروهای تخصصی مرتبط با وظایف دفتر در محیطی کاملاً آزاد، گزارشاتی تقدیم مجلس کند که از کمترین ضعف برخوردار باشد.
تشکیلات کلان این دفتر شامل: مدیر، معاون، دفتر امور اجرایی، گروه‌های تخصصی، انرژی، صنعت، معدن و صنایع معدنی است.