دفتر پژوهش‌های زیربنایی یکی از دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌ها است که در قالب سه  گروه تخصصی فعالیت می‌کند 
  :

الف گروه انرژی

ب - گروه صنعت 

ج -   گروه معدن و صنایع معدنی


بطور کلی ارائه دستاوردهای پژوهشی و کارشناسی درباره موضوعات مربوطه و همچنین ارائه مشاوره علمی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به منظور تحقق بسترهای تصمیم سازی از اهم اهداف این دفتر است. وظایف مرتبط را می‌توان در قالب محورهای ذیل تقسیم‌بندی نمود:

1. اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح

2. اجراء و نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی

3. پاسخ به درخواست‌های پژوهشی و کارشناسی نمایندگان

4. بررسی برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی

5. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی، همایش‌ها و اجلاس‌های کارشناسی در حوزه فعالیت دفتر

شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجلس و ارائه مشاوره علمی و تخصصی

ارزیابی وزارتخانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح زیر:

وزارت صنایع و معادن؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

وزارت جهاد کشاورزی؛

وزارت نفت؛

وزارت راه و ترابری؛

وزارت نیرو؛

وزارت مسکن و شهرسازی.

سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان‌هایی که مرتبط با حوزه فعالیت دفتر می‌باشند.