دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها پس از تأسیس مرکز در سال 1374 با هدف ایفای وظایفی که مرکز در حوزه‌های «حقوقی و قانونی» برعهده دارد راه‌اندازی شد. این دفتر به لحاظ ساختاری متشکل است از:

1. مدیر دفتر،

2. جانشین دفتر،

3. مدیران گروه‌های تخصصی، حقوق خصوصی، عمومی، بین‌الملل، جزا،

4. تکنسین‌ها،

5. مشاورین گروه‌ها که همگی از استادان به نام دانشکده‌های حقوق هستند،

6. کارشناسان حقوقی پیوسته و وابسته دفاتر.

با توجه به وظایف کلی مرکز پژوهش‌ها که در اساسنامه آن مندرج است، دفتر مطالعات حقوقی عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است:

1. ارائه نظر کارشناسی حقوق در خصوص طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح هستند که عندالاقتضا، کارشناسان دفتر برای ارائه شفاهی این نظرها در کمیسیون‌های مربوط نیز شرکت می‌کنند.

2. ارائه پاسخ حقوقی به سؤالاتی که عمدتاً توسط نمایندگان محترم مطرح می‌شوند.

3. انجام پژوهش در خصوص آن دسته از موضوعات حقوقی که یا توسط نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شوند یا به لحاظ قانونگذاری در خور توجه و بررسی هستند.

4. گردآوری نظرات حقوقدانان در مورد موضوعاتی که به لحاظ حقوقی و اجتماعی نیاز به شفاف‌سازی دارند.

5. برگزاری سمینار و میزگرد با حضور استادان و کارشناسان حقوقی در موضوعاتی که به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اهمیت هستند.

دفتر حقوقی تاکنون در جهت ترویج و اشاعه مطالعات حقوقی، علاوه‌ بر انتشار یک ویژه‌نامه حقوقی به نام «حقوق و عدالت» چند کتاب را نیز منتشر کرده که عبارتند از:

1. شیوه نامه نگارش قانون،

2. نظام حقوقی فرانسه،

3. ترمینولوژی حقوقی و البته به عنوان یک وظیفه، انتشار نتیجه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی را در موضوعات مبتلا به از جمله نظام قانونگذاری و تنقیح قوانین در دستور کار دارد.