دفتر مطالعات فناوری‌های نوین در حال حاضر از دو گروه و دو کمیته به شرح زیر تشکیل شده است:
1. گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
2. گروه فناوری‌های نو شامل:
• نانوتکنولوژی
• بیوتکنولوژی
• سیاست‌گذاری علم و فناوری
3. کمیته هوافضا
4. کمیته آینده‌پژوهی

وظایف دفتر
1. جلب نظر کارشناسان، صاحب ‌نظران و نخبگان برای همکاری در ارائه مشاوره به طرح‌ها و لوایح و برنامه‌های توسعه در حوزه فناوریهای نوین.
2. اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح مرتبط با فناوری‌های نوین
3. شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مشاوره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه فناوریهای نوین
4. تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه فناوریهای نوین
5. برنامه‌ریزی تشکیل جلسات و سمینارهای کارشناسی در رابطه با طرح‌ها و لوایح و نیز موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین.
6. ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوریهای نوین
7. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی در حوزه فعالیت دفتر فناوری‌های نوین
8. بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی مرتبط با فعالیت دفتر فناوری‌های نوین
9. پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس پیرامون مباحث مرتبط با دفتر فناوری‌های نوین
10. تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی حوزه فناوری‌های نوین و مشارکت در بیان دیدگاه‌ها و مشکلات این حوزه از منظر دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران با هدف کاهش اختلافات و افزایش تعامل بین قوای مقننه و مجریه
11. همکاری و تعامل با سایر دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌ها برای حل و چاره‌اندیشی در خصوص مسائل میان بخشی

شوراهای علمی:
«شوراهای علمی» آن از هسته‌های اصلی پژوهشی دفتر هستند که در هر یک از حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری علم و فناوری، هوافضا، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، آینده‌پژوهی شکل گرفته‌اند که آخرین تحولات حوزه علمی و قانونی حوزه‌های خود را پایش می‌کنند و این دفتر توانسته به یاری گروه مشاوران و دستیاران برجسته، سهم قابل توجهی در تعیین مسیر قانون‌گذاری در عرصه فناوری‌های نوین را داشته باشد.