جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان
901425 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-29 ساله 1392
901424 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-24 ساله 1392
901422 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-29 ساله 1392
901421 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-24 ساله 1392
901420 نرخ بیکاری روستایی 15-29 ساله 1392
901419 نرخ بیکاری روستایی 15-24 ساله 1392
901403 نرخ بیکاری زنان روستایی 1392
901401 نرخ بیکاری مردان روستایی 1392
901400 نرخ بیکاری روستایی 1392