جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1636470 آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور 1399/10/20
1636469 اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت 1399/10/20
1636436 تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز ملی یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه موضوع ردیف های (۵۸) تا (۶۰) جدول شماره (۱) پیوست آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی 1399/10/20
1636435 تصویب نامه در خصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) تصویب­نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیأت وزیران 1399/10/20
1636420 تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۱۰) به ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 1399/10/20
1636419 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی 1399/10/20
1636418 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پاوه استان کرمانشاه 1399/10/20
1636416 آیین ­نامه اجرایی کارخانه ­ها و تعمیرگاه­های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها 1399/10/20
1636314 دستوالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1399/10/20
1636124 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/10/18