جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1665378 تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان مهدی حجت و رسول جعفریان در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1400/03/22
1665377 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران 1400/03/22
1665376 تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهر رودیان بخش مرکزی شهرستان شاهرود استان سمنان، به رویان 1400/03/22
1665375 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد 1400/03/22
1665240 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فریدون‏کنار استان مازندران 1400/03/22
1664819 آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 1400/03/17
1664818 آیین ­نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح­ها و پروژه­ های کشور 1400/03/17
1664588 تصویب نامه در خصوص ابلاغ نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران 1400/03/17
1664587 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (85) و یکصدو وسی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1400/03/17
1664820 آیین­نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1400/03/12