جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92683 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) 1375/03/02
116980 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور اتمام مرمتهای اصولی و تقویت و بازسازی اساسی ساختمان مجلس شورای ملی سابق 1375/03/02
116981 برگزاری کنگره جهانی نفت توسط وزارت نفت 1375/03/02
116982 واگذاری حق استفاده از خانه مرحوم میرزا عبدالعظیم خان قریب واقع در گرگان از مالکیت نهاد ریاست جمهوری به فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1375/03/02
116983 اجازه ترخیص یک دستگاه مینی بوس اهدایی به سازمان برنامه و بودجه 1375/03/02
116984 اجازه تأسیس شرکت تجاری در کشور اتریش به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1375/03/02
116985 اجازه امضای مقدماتی موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1375/03/02
116986 دستورالعمل چگونگی پرداخت فوق العاده جذب در سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری 1375/03/02
116987 تعیین نرخ ارز تحویلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که بورسیه نیستند لکن تعهد خدمت دارند 1375/03/02
116988 اجازه دریافت مبالغی در قبال برگزاری دوره های شبانه در مقطع کارشناسی ارشد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1375/03/02