جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1620622 رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ 1396/6/3 برگزار شده شرط شرکت در آزمون تاریخ فارغ التحصیلی بوده و نه تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل 1399/07/19
1622506 رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، صفحه ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه ۱۰ و ۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ و ابطال ماده ۱۴ سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دامغان» 1399/07/01
1621828 رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب» 1399/07/01
1621826 رأی شماره دادنامه های ۷۴۰ و ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال بند ۱۰ـ۱ـ ۸ درخصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰ـ۴ درخصوص عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب» 1399/07/01
1621824 رأی شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مصادیق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان براساس آخرین حقوق دریافتی برعهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره۱ ماده ۱۳ قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است..» 1399/07/01
1620616 رای شماره 718 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان بعنوان عوارض مضاعف 1399/07/01
1620614 رای شماره 719 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تعارض مفاد تبصره 2ماده21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهیمه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت درآزمون رقابتی برای استخدام می باشد 1399/07/01
1620612 رای شماره 721 الی722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تعارض کارکنان حوزه های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق ومقررات است 1399/07/01
1620610 رای شماره 724هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تعرفه سال1394 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی 1399/07/01
1618380 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار 1399/06/30