جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1262430 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مدیریت حریم پایتخت 1398/04/17 1398/05/19
1241010 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک 1398/04/17 1398/05/02
1233634 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی 1398/04/17 1398/04/31
1233626 اصلاح مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ شورای عالی اداری 1398/04/17 1398/04/31
1212498 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1398/04/17 1398/04/24
1200082 اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمان­ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) 1398/04/17 1398/04/17
1212294 تصویب نامه درخصوص نحوه دریافت باقیمانده حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت حاکم نشدن شرایط لغو بر پروانه 1398/04/16 1398/04/19
1212226 آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/16 1398/04/19
1200094 تصویب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی 1398/04/16 1398/04/19
1184374 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1398/04/16 1398/04/16