جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1605670 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۶ 1399/04/24
1605668 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۷ 1399/04/24
1605666 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۹ 1399/04/24
1601312 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) 1399/04/22
1576118 تصویب نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی 1399/04/22 1399/04/29
1581296 اصلاح در ماده (۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1399/04/18 1399/04/31
1573672 آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/04/18 1399/04/23
1573670 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/18 1399/04/23
1573668 لغو تصویب نامه شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ 1399/04/18 1399/04/21
1573578 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/04/18 1399/04/18