جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1425547 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۴ 1398/09/05 1398/09/23
1418992 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۱ 1398/09/05 1398/09/23
1418989 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۲ 1398/09/05 1398/09/23
1408258 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج 1398/09/04 1398/09/09
1383841 مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور 1398/09/04 1398/09/04
1385201 نظام رتبه­ بندی معلمان 1398/09/03 1398/09/17
1383849 آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان 1398/09/03 1398/09/09
1370465 تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوییس 1398/09/03 1398/09/06
1385173 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی 1398/09/02 1398/09/11
1383873 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۹۳/۵۵۳۱/ص ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز» 1398/08/30 1398/08/22