جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1590028 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۵ 1399/04/17 1399/05/01
1587144 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۱ـ 1399/04/17 1399/05/06
1576108 مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/04/17 1399/04/17
1576106 مصوبات جلسه چهاردهمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/04/17 1399/04/17
1614314 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهرارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان 1399/04/16
1573666 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۰۰/ت۴۶۶۷۳ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ 1399/04/15 1399/04/21
1573576 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر (۲۵/۰۰۰) نفر جمعیت و حاشیه شهرها 1399/04/11 1399/04/17
1569578 اصلاحیه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت 1399/04/11 1399/04/11
1569402 تصویب نامه در خصوص بیمه نامه حوادث و سلامت اتباع خارجی 1399/04/11 1399/04/15
1569400 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1399/04/11 1399/04/15