جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1581296 اصلاح در ماده (۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1399/04/18 1399/04/31
1573672 آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/04/18 1399/04/23
1573670 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/18 1399/04/23
1573668 لغو تصویب نامه شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ 1399/04/18 1399/04/21
1573578 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/04/18 1399/04/18
1576108 مصوبات جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/04/17 1399/04/17
1576106 مصوبات جلسه چهاردهمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/04/17 1399/04/17
1573666 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۰۰/ت۴۶۶۷۳ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ 1399/04/15 1399/04/21
1573576 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر (۲۵/۰۰۰) نفر جمعیت و حاشیه شهرها 1399/04/11 1399/04/17
1569578 اصلاحیه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت 1399/04/11 1399/04/11