جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1532486 تصویب نامه در خصوص خروج از طبقه بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات 1399/02/27 1399/02/27
1538542 تصویب نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا 1399/02/24 1399/03/03
1532492 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی 1399/02/21 1399/02/24
1532490 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی 1399/02/21 1399/02/24
1532488 آیین­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1399/02/21 1399/02/27
1532484 صلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو 1399/02/21 1399/02/27
1528482 اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 1399/02/21 1399/02/21
1538436 اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» 1399/02/16 1399/02/31
1528494 تصویب نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه­های شاخص­های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه 1399/02/14 1399/02/09
1528492 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1399/02/14 1399/02/20