جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1264854 تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق ـ مشهد 1398/05/27 1398/06/02
1251438 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی 1398/05/27 1398/05/30
1264898 آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 1398/05/23 1398/05/30
1262578 قانون مدیریت بحران کشور 1398/05/23 1398/06/03
1251442 قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی 1398/05/23 1398/05/28
1241554 مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف 1398/05/22 1398/05/22
1251434 آیین­نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/05/20 1398/05/27
1251430 اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن 1398/05/20 1398/05/27
1251046 لغو تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ و برقراری وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت­های زیرمجموعه آن 1398/05/20 1398/05/24
1251042 تصویب نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه­های اجرایی 1398/05/20 1398/05/24