جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
126282 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با طرح جامع کاهش آلودگی شهر اراک و .... موافقت نمود 1385/02/28
126283 تصویب فرودگاه اراک به عنوان مرز مجاز هوایی شناخته شده و تردد از مرز یادشده با ارائه گذرنامه معتبر مجاز است 1385/02/28
126284 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی با تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و ...موافقت نمود 1385/02/28
126285 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با راه اندازی سیستم سیگنال رسانی ماهواره ای (UP LINK)، احداث ایستگاه ماهواره ای موافقت نمود 1385/02/28
126286 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با تسهیلات مناسب برای تأسیس 255 واحد تعاونی - فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و ...موافقت نمود 1385/02/28
126287 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت نمود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از محل اعتبار ردیفهای مربوط نسبت به مواردی اقدام کند.. 1385/02/28
126288 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، موافقت نمود 1385/02/28
126289 اختصاص مبلغی به منظور تأمین آب اضطراری شهر اراک 1385/02/28
126290 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با احداث و تجهیز فضاهای کالبدی جدید دانشگاه اراک و ...موافقت نمود 1385/02/28
126291 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، با دایر کردن حداقل 53000 تلفن ثابت موافقت نمود 1385/02/28