جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134754 ابطال بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 ستاد کل نیروهای مسلح 1387/02/29
135129 رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره 16970 ـ 201/1022 مورخ 4/6/1374 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران 1387/02/29
135170 اعلام تعارض آراء صادره از شعب6 و 15 دیوان عدالت اداری 1387/02/29