جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135599 اصلاح تصویب نامه های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور 1387/10/01
135528 تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، 1387/07/20
134838 قانون اصلاح بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000)دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 25/1/1387 مجلس 1387/07/20
134279 قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی 1387/07/06
134220 قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1387/04/08
133404 قانون اصلاح تبصره(3) بند(3) ماده(80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376 1386/11/20
133812 قانون اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده(80)قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376 1386/03/22
99741 قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان 1386/03/12
99742 موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان 1386/03/12
99743 قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین 1386/03/12