جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1323354 تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323282 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان کازرون استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1318018 دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی 1398/07/10 1398/07/10
1348771 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۶ مورخ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره۹۰۰/۹۷/۹۳۴۶۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ جانشین وقت رییس سازمان بهزیستی کشور» 1398/07/09 1398/08/04
1330482 مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور 1398/07/07 1398/07/07
1323198 تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره 1398/07/07 1398/07/18
1303086 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری 1398/07/06 1398/07/09
1344214 اساسنامه صندوق­های بازنشستگی، پس­انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 1398/07/03 1398/08/01
1303234 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ 1398/07/03 1398/07/06
1303206 اصلاح ماده (۲۶) آیین نامه نظام سنجش اعتبار 1398/07/03 1398/07/07