جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1654619 اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ 1400/01/31
1654252 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال 1400/01/30
1654251 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی درویش ­پور به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال 1400/01/30
1654250 تصویب نامه در خصوص لغو عضویت آقای جلال میرزایی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند 1400/01/30
1654116 اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ 1400/01/30
1653355 تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ 1400/01/29
1653354 تصویب نامه در خصوص تمدید عضویت آقای محسن نریمان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال 1400/01/28
1653330 دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه 1400/01/28
1653329 دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه 1400/01/28
1653413 تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند 1400/01/24