جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1425550 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۴۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶» 1398/10/28 1398/10/29
1426900 آیین­نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری 1398/10/25 1398/10/29
1418995 اصلاحیه های قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو 1398/10/23 1398/10/24
1426897 حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی نفت­خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ آیین­نامه اجرایی قانون مذکور 1398/10/18 1398/10/29
1418983 اصلاح ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ 1398/10/18 1398/10/22
1408864 اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا 1398/10/17 1398/10/17
1418986 آیین­نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی 1398/10/15 1398/10/22
1418974 تصویب نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در استان تهران و روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در استان کرمان 1398/10/15 1398/10/21
1418971 اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1398/10/11 1398/10/21
1439830 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۲/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/10/10 1398/11/05