جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
126292 مطالعه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای اراک و ساوه در سال 1385 و مطالعه بهسازی بافتهای فرسوده شهری از محل اعتبارات طرح بهسازی و واگذاری زمینهای شهر جدید مهاجران با نظر استاندار مرکزی ... 1385/02/28
126293 وظیفه وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذی ربط نسبت به اختصاص مبلغی از محل اعتبارات دیه محکومین معسر را به محکومین معسر استان مرکزی 1385/02/28
126294 وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اقداماتی همانند تأسیس شعبه ای از مؤسسه رازی به عنوان مرکز تحقیق..و تجهیز فاز یک ساختمان دامپزشکی و... 1385/02/28
126296 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، وزارت کشور را موظف به اختصاص اعتبار از محل ردیفهای مربوط، نسبت به مواردی همانند بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهرهای استان و... 1385/02/28
126299 پیش بینی اعتبار مورد نیاز بیمارستان ولی عصر (عج) اراک و شروع عملیات راه اندازی، تعمیر، تجهیز بیمارستان آیت اله خوانساری... 1385/02/28
126301 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، وزارت نیرو را موظف به افزایش اعتبار سد و خط انتقال سد کمال صالح در لایحه متمم بودجه سال 1385 و... 1385/02/28
126304 اتمام فاز اول طرح تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک و انجام بررسی امکان سنجی استقرار واحد آندسازی مجتمع آلومینیوم اراک 1385/02/28
126305 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی ، تخصیص مبلغ دویست و بیست و هشت میلیارد برای احداث، تکمیل، تجهیز و یا توسعه پروژه های تملک دارایی و ... 1385/02/28
126306 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل ردیفهای مربوط نسبت به مواردی اقدام نماید: 1385/02/28
126308 تخصیص مبلغ مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503002 به منظور تأمین آب اضطراری شهر اراک به وزارت نیرو در جلسه مورخ 28/2/1385 1385/02/28