جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99744 قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین 1386/03/12
133813 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 1385/12/13
99701 انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1385/11/25
99656 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 1385/11/21
133815 قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 1385/10/23
99653 قانون دیوان عدالت اداری 1385/09/25
99709 سیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) 1385/09/05
99700 ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش 1385/07/04
99650 قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت 1384/11/29
99646 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1384/09/05