جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1439878 تصویب نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه 1398/11/06 1398/11/08
1439875 تصویب نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش 1398/11/06 1398/11/08
1439872 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی 1398/11/06 1398/11/13
1439869 تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۸ 1398/11/06 1398/11/08
1439866 تصویب نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی 1398/11/06 1398/11/08
1439863 تصویب نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش 1398/11/06 1398/11/08
1439860 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 1398/11/06 1398/11/21
1439857 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 1398/11/06 1398/11/08
1439854 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 1398/11/06 1398/11/08
1439851 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 1398/11/06 1398/11/08