جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1262426 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرین رود 1398/05/14 1398/05/19
1262422 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلاچای 1398/05/14 1398/05/16
1241558 اصلاح آیین­نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع­رسانی دولت 1398/05/13 1398/05/19
1240082 تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست­گذاری و حاکمیتی 1398/05/13 1398/05/15
1240062 اصلاح بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ 1398/05/13 1398/05/19
1240058 اصلاح بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 1398/05/13 1398/05/15
1233618 مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1398/05/09 1398/05/09
1251446 قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1398/05/08 1398/05/28
1233610 آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 1398/05/08 1398/05/08
1224426 اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار 1398/05/07 1398/05/07