جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
126309 پرداخت وام قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی 1385/02/28
128470 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی به منظور تکمیل و بهره برداری از سالن آمفی تئاتر علی ابن ابیطالب (ع) 1385/02/28
128471 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت راه و ترابری در این استان 1385/02/28
128472 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی به سرجمع اعتبارات استان مرکزی برای اجرا و تکمیل پروژه های اولویت دار عمرانی 1385/02/28
128474 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان 1385/02/28
128475 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در این استان 1385/02/28
128476 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی جهت طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی با اولویت طرحهای بخش صنعت و معدن وکشاورزی در استان 1385/02/28
128477 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به تعیین منطقه نمونه گردشگری ملی استان 1385/02/28
128478 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت نفت در این استان 1385/02/28
128479 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن 1385/02/28